Pátek 22. září 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Mobilní monitor AMBASSADOR 1X6 je určen pro hašení velkých požárů

Mobilní monitor AMBASSADOR 1X6 je víceúčelové zařízení pro hašení velkých požárů vyráběné u známé americké společnosti Williams Fire & Hazard Control, Inc.

Foto : RLS s.r.o.

Víceúčelové zařízení pro hašení velkých požárů vyráběné u známé americké společnosti Williams Fire & Hazard Control, Inc. zabývající se mimo jiné také hašením rozsáhlých požárů rafinerií po celém světě. (Williams zasahoval např. u požárů ropných vrtů v Kuvajtu, nebo při požáru rafinerie v Turecku po zemětřesení).

Protože požáry v petrochemickém průmyslu se vyznačují intenzivním hořením, vysokými plameny a teplotou, k jejich zdolání je potřeba velké množství hasiva, vyvinula firma Willliams Fire & Hazard Control mobilní monitor AMBASSADOR 1X6. Tento výrobek vznikl jako řada dalších ve firemním konstrukčním středisku a to na základě poznatků z jednotlivých zásahů.

Hlavní výhodou tohoto výrobku je zajištění bezpečné vzdálenosti zasahujících hasičů od požáru při dostatečné dodávce hasiva. Mobilní monitor AMBASSADOR 1X6 je určen převážně pro použití u podnikových hasičských sborů petrochemického průmyslu, ale jeho využití lze najít I v jiných oblastech požární ochrany. Výkon monitoru je od 3700 l/min do 22 700 l/min při optimálním automaticky nastaveném tlaku 7 barů.

Monitor je vybaven systémem Hydro-Foam, který umožňuje dopravu pěny, přičemž ta může být odebírána přímo ze zásobníků ve zvoleném poměru, nebo z nezávislého přiměšovače. AMBASSADOR je také schopen pokrytí velké plochy ve velice krátkém čase.

Dále je monitor vybaven systémem Hydro-Chem, umožňující hasit pomocí prášku dopravovaného v proudu vody. Dávkování prášku je možné v množství 11 kg, 22 kg, 33 kg a 45 kg, přičemž při dávkování až 45kg prášku v kompaktním proudu lze dosáhnout vzdálenosti až 95 metrů. Mobilní monitor AMBASSADOR 1X6 má možnost použití až čtyř připojení na vodu o velikosti 150 mm.

Dosah monitoru AMBASSADOR 1X6 je při dvou připojení a výkonu 7 400 l/min je 70 metrů, při třech připojení a výkonu 14 800 l/min je 90 metrů a při čtyřech připojení a výkonu 22 700 l/min je dosah 120 metrů. Dosažitelná výška je 67 metrů při tlaku 7 bar. Vertikální nastavení proudnice je od –10 do 80 stupňů a horizontální nastavení je 360 šedesát stupňů. Při použití vody i pěny je možný plný rozsah od kompaktního proudu až po mlhu.

Zařízení je umístěno na dvouosém přívěsném vozíku se čtyřmi podpěrami pro ustavení na místě zásahu. Podvozek je bržděný vybaven povinným osvětlením, parkovací brzdou a náhradním kolem. Na podvozku je umístěna vyrovnávací nádrž. Plošina po které se pohybuje hasič obsluhující monitor je vyrobena v neklouzavé úpravě.

Jak již bylo výše uvedeno, výhodami monitoru AMBASSADOR jsou zajištění bezpečné vzdálenosti od požáru a dostatečná dodávka hasiva. Nevýhodou může být nutnost dostatečně dimenzovaného vodního zdroje. Je však zřejmé, že se jedná o velmi zdařilý výrobek který obohatil trh s požární technikou.

AMBASSADOR 1X6 může být uplatněn nejenom při požárech v rafineriích a chemičkách, ale i při požárech v civilním sektoru. V minulosti by jistě byl přínosný při požáru v Chemopetrolu Litvínov (1996) nebo při požáru pražského pivovaru či tržnice.

Firma Williams Fire & Hazard Control, Inc. je v ČR zastoupena firmou RLS s.r.o., která se mimo jiné zabývá prodejem výrobků od firem Auer a Metz.

Ladislav Steinhauser


Použitá literatura:

Hasičská a záchranářská Alarm Revue. Listopad/Prosinec 2000, str. 20–21

propagace firmy RLS s.r.o. Sborník přednášek Požární ochrana 2001, SPBI Ostrava.
www.williamsfire.com. Internetová stránka firmy Williams Fire & Hazard Control Inc.
Sdílet