Středa 21. listopadu 2018, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Recyklujte s hasiči

Bojový řád 17/N: Nebezpečí zasypání a zavalení

Nebezpečí zasypání a zavalení vzniká při náhlém uvolnění a nekontrolovatelném sesuvu nesoudržného materiálu, zvodnělé zeminy, suti nebo jiného materiálu náchylného k sesutí nebo je spojeno s nebezpečím zřícení konstrukcí.

Při sesuvech může dojít k ohrožení osob přímo padajícím materiálem nebo nepřímo tím, že padající materiál odřízne únikovou cestu.

K nebezpečí zasypání a zavalení může dojít zejména při:

  1. zásahu na podmáčených svazích, kde může dojít k narušení jejich stability,
  2. zásahu v nezpevněných nebo nezapažených výkopech a stavebních jamách,
  3. odčerpávání vody z výkopů a jam (možnost utržení okrajů a sesuvu zeminy do jámy),
  4. při zásahu ve starých šachtách, důlních jamách a těžebních dílech,
  5. zásahu v demolicích a na staveništích,
  6. zásahu ve stabilních zásobnících sypkých hmot,
  7. zásahu ve skladištích stébelnatých látek (např. stozích), kde může dojít k narušení stohovaného materiálu a jeho sesutí,
  8. zásahu uvnitř velkokapacitních paletovacích skladů (potraviny, spotřební zboží).

Kompletní metodický list je přílohou článku.

Sdílet
Přiložené soubory
n.17 zasypani.pdf zobrazit online PDF 178 kB
Banner hasičskávyzbrojna 970 OK