Neděle 23. unora 2020, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner MIBAG_2012 OK

Bojový řád 17/N: Nebezpečí zasypání a zavalení

Nebezpečí zasypání a zavalení vzniká při náhlém uvolnění a nekontrolovatelném sesuvu nesoudržného materiálu, zvodnělé zeminy, suti nebo jiného materiálu náchylného k sesutí nebo je spojeno s nebezpečím zřícení konstrukcí.

Při sesuvech může dojít k ohrožení osob přímo padajícím materiálem nebo nepřímo tím, že padající materiál odřízne únikovou cestu.

K nebezpečí zasypání a zavalení může dojít zejména při:

  1. zásahu na podmáčených svazích, kde může dojít k narušení jejich stability,
  2. zásahu v nezpevněných nebo nezapažených výkopech a stavebních jamách,
  3. odčerpávání vody z výkopů a jam (možnost utržení okrajů a sesuvu zeminy do jámy),
  4. při zásahu ve starých šachtách, důlních jamách a těžebních dílech,
  5. zásahu v demolicích a na staveništích,
  6. zásahu ve stabilních zásobnících sypkých hmot,
  7. zásahu ve skladištích stébelnatých látek (např. stozích), kde může dojít k narušení stohovaného materiálu a jeho sesutí,
  8. zásahu uvnitř velkokapacitních paletovacích skladů (potraviny, spotřební zboží).

Kompletní metodický list je přílohou článku.

Sdílet
Přiložené soubory
n.17 zasypani.pdf zobrazit online PDF 178 kB
Banner VIP: Devold 970x150 OK