Středa 6. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V tunelu došlo k nehodě a požáru

Dálniční tunel Valík byl dnes (ve čtvrtek 21. září 2006) v době od 10:00 do 13:00 hodin dějištěm taktického cvičení složek IZS na téma "Dopravní nehoda nákladního automobilu a tří osobních vozidel s následným požárem v dálničním tunelu Valík“.

A cože bylo námětem cvičení ? Při pravidelné údržbě tunelu, kdy je uzavřena levá tunelová trouba (JTT-směr Praha) a provoz je sveden do pravé tunelové trouby (STT) došlo při průjezdu nákladního vozidla tunelem ve směru na Prahu k defektu pneumatiky vozidla. Po smyku vozidlo zablokovalo celou šířku pravé tunelové trouby. Do stojícího náklaďáku narazilo čelně osobní vozidlo, ve kterém cestovaly tři dospělé osoby. Následkem nárazu utrpěly těžká zranění a navíc vozidlo začalo po nárazu hořet v motorové části. A aby toho nebylo málo, narazila do zadní části náklaďáku další dvě osobní vozidla. Ani tento náraz se neobšel bez zranění osob. V obou vozidlech bylo dalších osm zraněných. Z celkem jedenácti zraněných bylo několik osob imobilních, čtyři osoby utrpěly zranění těžká a dvě osoby byly v kritickém stavu v bezprostředním ohrožení života. V pravé tunelové troubě se postupně vytvořila kolona stojících vozidel v obou směrech, ve které docházelo k dalším menším kolizím.

Cvičení se zúčastnili příslušníci HZS Plzeňského kraje ze stanic Slovany, Košutka, Pobřežní, Přeštice a Rokycany, zástupci odboru prevence krajského ředitelství HZS Plzeňského kraje, dobrovolní hasiči ze Štěnovic a Losiné, policisté z dálničního oddělení PČR Svojkovice a dopravní policisté, ZZS Plzeňského kraje z výjezdových středisek Plzeň-Bory a Rokycany, LZS Plzeň–Líně, Správa a údržba dálnic Svojkovice a zástupci FN Plzeň–Lochotín, Českého červeného kříže, Zdravotní školy Dr. Mauritzové Plzeň, KHS, Ředitelství silnic a dálnic, závod Praha, Technické dozorčí správy Plzeň, Metrostavu a Pragoprojektu Praha a starosta Štěnovic. V akci bylo tak více než 70 cvičících. Figuranty poskytla Zdravotní škola Dr. Mauritzové a jejich namaskování zajistil Český červený kříž.

Účelem cvičení bylo vyzkoušet technologická a bezpečnostní zařízení dálničního tunelu Valík před jeho uvedením do provozu a nácvik vzájemné spolupráce jednotek IZS při řešení mimořádné události v tunelu.

Cílem cvičení bylo například ověření činnosti krajského operačního střediska složek IZS při spolupráci s ostatními středisky a dispečinky, procvičení a ověření ovládání a funkčnosti technologických zařízení nainstalovaných pro bezpečnost provozu v tunelu, procvičení vyrozumění všech složek IZS, které se podílejí na případných záchranných pracích, nacvičení spojení s jednotkami IZS za použití systému Matra, nácvik likvidace požáru osobních automobilů po dopravní nehodě v severní tunelové troubě, nácvik záchrany ,,zraněných“ osob a jejich evakuace za pomoci bezpečnostních zařízení (světelná signalizace, evakuační rozhlas) a nácvik spolupráce velitele zásahu s operátorem PČR při řešení zásahu v tunelu.

Do cvičení bylo zapojeno kolem 70 zasahujících ze zúčastněných složek IZS. Pokud jde o techniku, bylo nasazeno devět autocisteren, jeden protiplynový automobil, jeden vrtulník LZS a pět sanitek. Průběh cvičení měl čtyři etapy. V první fázi došlo ke spuštění poplachu operátorem PCŘ, k aktivaci bezpečnostních zařízení v tunelu, k uzavření provozu v tunelu, k evakuaci lidí pomocí evakuačního rozhlasu, k dojezdu prvních jednotek na místo, k nasazení prvního útočného proudu a byla zahájena záchrana zraněných. Ve druhé etapě byli zranění transportováni do druhé tunelové trouby a byli předáni ZZS. Pokračovaly hasební práce. Dále byl simulován výpadek elektrického proudu z obou nezávislých zdrojů a jednotky realizovaly dodávku vody z připraveného čerpacího stanoviště u řeky do hydrantové sítě. Ve třetí etapě byly již dokončeny hasební práce a byla započata likvidace následků nehody a požáru. Následovalo vyvezení vozidel a úklid provedený Správou a údržbou dálnic. V poslední fázi byla ověřena funkčnost vzduchotechniky.

Po cvičení se uskutečnilo jeho krátké vyhodnocení. Jednotliví rozhodčí cvičení v krátkosti shrnuli a dostali za úkol zpracovat zprávu. Podrobné hodnocení cvičení bude provedeno v dohledné době. Podle všech zúčastněných cvičení splnilo svůj účel. Zjištěny byly určité problémy v koordinaci činnosti složek IZS. Rezervy jsou také ve srozumitelnosti hlášení evakuačního rozhlasu v tunelu. Obdobné cvičení se bude opakovat v roce 2007. Závěry vyhodnocení cvičení budou využity při odborné přípravě složek IZS.

Tiskový mluvčí HZS Plzeňského kraje: por. František Vaško
Sdílet