Čtvrtek 1. prosince 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení PLYN 2012 prověřilo součinnost pracovníků IZS a RWE

Cvičení PLYN 2012 se konalo ve středu 19. září 2012 v Olomouci na Lipenské ulici. V regulační stanici plynu došlo z důvodu technické závady k poškození potrubí a úniku plynu, který začal hořet.

Mimořádná událost byla oznámena na tísňovou linku 112 a na místo byly vyslány složky integrovaného záchranného systému. Informováni byli také zaměstnanci RWE na poruchové lince 1239.

Jednotky požární ochrany provedly průzkum okolí, zda se v objektu nenachází zraněné osoby. S ohledem na charakter požáru zahájili hasiči ochlazování okolních konstrukcí. Příslušníci Policie ČR a MP Olomouc omezili provoz na ulici Lipenská v Olomouci.

Hašení unikajícího plynu prováděli hasiči až po uzavření přívodních potrubí, které zajistili pracovníci RWE. S ohledem na přilehlé objekty rozhodl velitel zásahu o evakuaci osob z blízké budovy. Evakuované osoby odjely z místa události evakuačním autobusem Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Jednotky hasičů dále zajistily dálkovou dopravu vody pro ochlazování okolních konstrukcí.

Pro hašení byl na místě připraven speciální hasicí kontejner s hasicím práškem. Po uzavření potrubí došlo k postupnému kontrolovanému vyhoření plynu.

V důsledku odstávky části vysokotlakého plynovodu a regulační stanice byla přerušena dodávka plynu pro část města Olomouce. Odstaveno bylo celkem 3259 zákazníků. Díky technické i časové náročnosti při zajištění obnovy dodávky plynu do sítě lze předpokládat výpadek v zásobování v řádu několika desítek hodin až dnů.

Vzhledem k rozsahu mimořádné události je požádán, v souladu se zákonem o IZS, o koordinaci záchranných prací primátor Statutárního města Olomouc, který svolává krizový štáb.

Organizátory cvičení jsou Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Statutární město Olomouc a plynárenská společnost RWE Distribuční služby, s.r.o.. Do cvičení byly dále zapojeny složky IZS Olomouckého kraje (Policie ČR a Městská policie Olomouc) a jednotky Sborů dobrovolných hasičů Olomouc – Chomoutov, Olomouc – Černovír a Velká Bystřice.

Při cvičení byla použita i speciální technika pro hašení požárů plynů. Jde o hasicí kontejner pořízený Statutárním městem Olomouc pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje v roce 2011.

Tento speciální kontejner se používá, díky technickým specifikacím a kombinaci různých hasebních metod v jednom kontejneru, u různého spektra složitějších zásahů. V praxi byl nasazen 4. května 2012 u požáru rozvodů kabeláže a elektroinstalace na mostě přes řeku Bečvu v Přerově.

Kontejner je vysílán k požárům trafostanic, energocenter, kolejových vozidel a dalších, kde je nutné použít speciální hasební látky.


Kontejner obsahuje tyto hasicí technologie:

plynovou – s celkovou zásobou 900 kg CO2 se dvěma sestavami tlakových lahví vzájemně mezi sebou propojených, na které jsou napojeny 2 tlakové hadice na navijáku, každá v délce 50 m s uzavíratelnými proudnicemi, které jsou vyvedeny na obě strany účelové nástavby, s celkovým výkonem 90–100 kg/min CO2 pro obě proudnice, konstrukční řešení tlakových hadic a proudnic umožňuje prodloužení o dalších 50 m při stejném výstupním výkonu,

práškovou – 250 kg prášku (pro třídu požáru A, B, C), s hadicí na navijáku dlouhou 40 m a s pevně připojenou uzavíratelnou proudnicí, vzduchopěnovou hasicí technologii ONE SEVEN tvořenou agregátem pro výrobu těžké pěny s minimální potřebou vody, která je vytvářena pomocí tlakového vzduchu. Toto specifické zařízení je možno použít pro požáry hořlavých látek typu A (hořlavé pevné látky) nebo B (hořlavé kapaliny a plyny) podle druhu použitého pěnidla.


Z příspěvku od společnosti UNEX a.s. bude do kontejneru instalováno speciální hasicí zařízení COBRA. Zařízení umožňuje provádět řezání a hašení za pomoci abraziva unášeného proudem vody pod vysokým tlakem. Zařízení je možné využít pro hašení v uzavřených prostorech, technologických kanálech a dalších nepřístupných místech.

Hlavním cílem cvičení bylo prověřit součinnost pracovníků IZS a RWE, prověřit systém svolávání Krizového štábu Statutárního města Olomouce a procvičit opatření k eliminaci následných škod.

Sdílet