Úterý 6. prosince 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

RETTER 2012 hostil súťaž vo Firefighter Combat Challenge

Firefighter Combat Challenge je súťaž, ktorá pozostáva z 5 úsekov, ktoré hasiči-záchranári musia absolvovať vcelku bez prestávky a v plnej hasičskej výstroji, ktorá predstavuje zásahový kabát s nohavicami s vložkami, zásahové topánky, zásahové rukavice a hasičskú prilbu, a navyše súťaž absolvujú za používania autonómneho dýchacieho prístroja.

Prvý úsek predstavuje beh s hadicami uloženými v harmonike, ktoré musí hasič po štarte zobrať zo zeme a vyniesť ich na pleci po oceľovom schodisku na približne 4. poschodie, kde ich zloží na podlahu a pomocou lana vytiahne ponad zábradlie závažie až na vežu, kde ho zloží.

Následne zostúpi z veže dole, pričom pri behu schodiskom musí došliapnuť na každý schodiskový stupeň (inak penalizácia). Tak končí druhý úsek. Následne sa presúva k tretiemu úseku kde je inštalované špeciálne zariadenie, z ktorého údermi gumovým kladivom posúva horizontálne vo vodiacich lištách bremeno na určitú vzdialenosť a kladivo pokladá na podložku.

Začína štvrtý úsek, ktorý predstavuje slalom medzi nadzemnými hydrantami ako kužeľmi, pričom sa nesmie kužeľa dotknúť ani ho prevrátiť. Po slalome súťažiaci zoberie zavodnený „C“ prúd s prúdnicou a dotiahne ho na vzdialenosť cca 30 m, pričom po prechode cez kyvné drevené dvierka aktivuje prúdnicu a vodným prúdom zrazí terčík.

Za aktivovanie prúdnice pred kyvnými dvierkami je penalizácia. Po položení prúdnice na zem tak, aby sa prúdnica nárazom opätovne neaktivovala (penalizácia) beží hasič k poslednému piatemu úseku, kde na vzdialenosť 30 m presúva záchranárskym spôsobom chôdzou vzad cca 80 kg figurínu do priestoru cieľa. Uvedenú súťaž musí absolvovať do 6 minút.

Súťaží sa aj v tímoch v počte min. 3 až max. 5 súťažiacich, pričom jednotlivé úseky si vopred dohodnú a na úsekoch si odovzdávajú štafetové kolíky. Rovnako je aj súťaž v tandeme. Súťažia muži, ženy a zmiešané páry.

Sdílet