Úterý 6. prosince 2022, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Auto doslova vletělo ve Zlíně do autobusu, při cvičení zasahovali hasiči i záchranáři

Včera, 10. října 2012 v 10:44 hodin byl vyhlášen poplach jednotce profesionálních hasičů centrální stanice Zlín spolu s jednotkou hasičů města Zlín a dobrovolných hasičů města Slušovice. Bylo tak zahájeno další ze série taktických cvičení zaměřených na provedení zásahu u dopravní nehody prostředku hromadné dopravy, kdy došlo ke zranění většího počtu osob.

Na místo připravené dopravní nehody autobusu a dvou osobních motorových vozidel, které bylo situováno v prostoru točny městské hromadné dopravy v obci Želechovice nad Dřevnicí vyjely celkem čtyři cisternové vozy, požární přepravník technického kontejneru a velitelské terénní vozidlo.

Podle námětu cvičení došlo k nehodě autobusu, ve kterém cestovalo asi 20 osob, a dvou osobních vozidel, kdy jedno zůstalo po nehodě převráceno u předních dveří autobusu a druhé bylo vklíněno do jeho interiéru. V obou osobních vozidlech zůstaly zaklíněny další osoby.

Mimo profesionálních a dobrovolných hasičů se do cvičení zapojili také budoucí záchranáři ze zdravotnické školy ve Zlíně, a to jak v rolích figurantů, tak i záchranářů, starosta obce Želechovice nad Dřevnicí a ředitel místní základní školy, která měla sloužit jako shromažďovací centrum pro nezraněné účastníky dopravní nehody.

Úkolem cvičících bylo provedení průzkumu v místě zásahu a zjištění situace, vyhledání zraněných osob a jejich roztřídění metodou START, vybudování místa pro shromaždiště zraněných, vyproštění zraněných a ohrožených osob s jejich následným transportem na vybudované shromaždiště, poskytnutí předlékařské první pomoci, zajištění místa a okolí dopravní nehody, provedení protipožárních opatření a zamezení úniku provozních náplní vozidel.

Od podobných cvičení, která jsou v našem kraji pravidelně organizována, mělo toto cvičení i několik zvláštností. Tou první bylo, že pro studenty – záchranáře vyšších ročníků zdravotnické školy bylo úspěšné zvládnutí stanovených úkolů jejich školní zkouškou. Proto také na jejich činnost mimo řídících cvičení bedlivě dohlíželi jejich učitelé.

Druhou zvláštností byl způsob procvičení metody třídění zraněných. Ve stanovené době bylo cvičení přerušeno a všichni cvičící si postupně ve dvojicích vyzkoušeli pod časovým limitem provedení zatřídění zraněných osob v autobuse do jednotlivých kategorií podle rozsahu zranění a mobility postižených.

A v poslední řadě si zasahující hasiči mohli prakticky vyzkoušet činnost s prostředky a zařízením, které bylo do výbavy našich jednotek a zásahových vozidel v poslední době doplněno.

Jak byly stanovené úkoly a cíle splněny, bude předmětem dalšího vyhodnocení ze strany řídících cvičení.

Závěr patří poděkování všem, kteří provedení cvičení umožnili a kteří se podíleli na jeho přípravě a realizaci.

por. Bc. Libor Netopil
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet