Sobota 23. září 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Když doma hoří

Lidé se stále diví, že v jejich domácnosti mohlo a může kdykoliv hořet. Jsme na tuto nepříjemnost dostatečně připraveni a připravováni?

Hodně často se setkávám s upřímným zájmem lidí o nejčastější příčiny vzniku požárů v domácnostech. Je poměrně zarážející, jak málo toho lidé o požární ochraně stále vědí. A to i navzdory tomu, že jim skoro denně masmédia předkládají obrazy zničujících a tragických požárů. Je zřejmě velký rozdíl mezi krátkým šokujícím šotem a kvalitně provedenou investigativní zprávou se srozumitelným závěrečným vysvětlením a poučením.

O vánočních svátcích a ke konci roku se média horlivě zajímají o nejčastější příčiny vzniku požárů spojené s vánoční výzdobou a oslavou Nového roku. Co se tedy stává a může stát v našich domácnostech o vánočních svátcích a při oslavách Nového roku?

I když už máme štědrý večer za sebou, v Praze bez vážných požárů, jejich nebezpečí v domácnostech stále hrozí. Podívejme se například na výzdobu.Stále více jsou v oblibě svíčky. Člověk, zejména pak jeho ženské pohlaví, nedokáže odolat kouzlu jejich světla. Nejhorší je, že pro navození ideální atmosféry jim nestačí pouze jedna. A tak v domácnostech najdete velké ozdobné aromatické svíčky (většinou uložené přímo na koberci nebo linoleu), malé svíčky v plechovém kalíšku zahřívající aromatickou tekututinu v keramických lampách. Svíčka také nesmí chybět vedle sklenice vína na konferenčním stolku v obývacím pokoji. Zajímavě také vypadá svíčka na televizi nebo hi-fi věži. Každopádně to, v jaké vzdálenosti od svíčky jsou hořlavé předměty (ubrusy, plastové nebo dřevěné části nábytku) není pro mnohé z nich příliš podstatné.

A zde se skrývá největší nebezpečí. Žádná svíčka není ideální a nebude vždy hořet podle našich představ. Nikdo nemůže vědět, jak kvalitní je vosk, jak je uložen knot. Stačí malá chvíle, svíce může „vyprsknout“, převrhnout se nebo se rozhořet intenzivnějším plamenem. A věřte nebo ne, hořlavý materiál v blízkosti svíčky se dlouho nedá pobízet k tomu, aby se přidal k ohnivé párty, při které se požírá vše hořlavé. A že toho v domácnostech je.

Způsob jakým se lze těmto ohnivým nehodám bránit je několik. Nejprve je důležité svíčku patřičně zafixovat. Tak, aby se nemohla převrhnout, např. při nechtěném nárazu do ní nebo nábytku, na kterém stojí. Určitě je nezbytné uložit svíčku na nehořlavém podkladu (keramický talířek, tácek apod.). Následně je důležité svíčku umístit tak, aby se v blízkosti hořícího knotu nenacházely hořlavé materiály. Ke vznícení nemusí dojít hned. Je důležité si uvědomit, že látky se mohou vznítit i po dlouhodobějším tepelném působení. Vznítí se ve chvíli,kdy jsou dostatečně nahřáté. Doba vznícení je závislá na druhu materiálu, okolní teplotě, prostředí atd. Nelze ji proto jednoznačně určit. Poslední důležitou podmínkou je, nenechat svíčky bez dozoru. Jestliže místnost, kde se nachází hořící svíčka, opuštíte na delší dobu, pak ji raději zhasněte. Dobré je také svíčku umístit mimo dosah malých dětí. Domnívám se, že pokud budete dodržovat tyto základní zásady, pak pro vás bude hořící svíčka pouze symbolem příjemně strávených životních chvil.

Tak to jsme mluvili o svíčkách. Příště probereme například prskavky, zábavnou pyrotechniku. Zajímavé jsou také požáry vzniklé od elektroinstalce, kouřovodů atd. Věřte, že je v domácnostech skryto mnoho tajemných míst, které jen čekají na to až se pochlubí tím, jak umí založit požár.
Sdílet