Čtvrtek 9. července 2020, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner ZHT OK

Hasiči ze Zlínského kraje se učili komunikovat s neslyšícími, „mluvili“ znakovou řečí

Hasiči „paramedici“ ze Zlínského kraje absolvují pravidelně jednou ročně třídenní instrukčně metodické zaměstnání s psycholožkou našeho sboru. Učí se při něm jak u zásahu komunikovat s osobami, které jsou rozrušené, zraněné, prožívají strach, bezmoc, nebo třeba vztek. Specifickými tématy jsou také např. jak poskytovat první psychickou pomoc dětem, seniorům, nebo handicapovaným osobám.

Letošní metodické zaměstnání bylo věnováno otázce, jak v průběhu zásahu přistupovat k neslyšícím osobám. Ve třech dnech absolvovali hasiči poměrně náročný kurz znakového jazyka, který spolu s psycholožkou vedly neslyšící lektorky ze sdružení „3D Dimenze“.

Hasiči se učili základní znaky, které jim mohou pomoci se s neslyšícím u zásahu domluvit, uklidnit ho a poskytnout mu nejdůležitější informace. Při modelových situacích, které simulovaly události se kterými se hasiči setkávají, si mohli vyzkoušet, zda se dokáží s neslyšícím domluvit a porozumět mu.

Kurz probíhal na školícím a rekreačním zařízení Záchranného útvaru HZS v Hati u Hlučína. Hasiči tak měli možnost i po výuce být celé tři dny v kontaktu s neslyšícími lektorkami a procvičovat si v konverzaci, co se v hodinách výuky naučili. Samozřejmě zažívali i spoustu legrace, když si někdo spletl jednotlivé znaky a lektorce „řekl“ něco úplně jiného než měl v úmyslu a přivedl ji tak do rozpaků.

Při závěrečném hodnocení vyjadřovali hasiči spokojenost s nabytými vědomostmi a dovednostmi, které jim mohou u zásahu pomoci. I když si uvědomovali, že vše si nezapamatují, uváděli, že největším přínosem pro ně bylo, že poznali jak neslyšící komunikují, jak je jejich jazyk utvářený a hlavně, že získali odvahu s nimi komunikovat a dorozumět se.

Aby měli hasiči možnost si naučené znaky opakovat, připravuje psycholožka se členy týmu posttraumatické péče HZS ZLK natočení metodického DVD, kde ve spolupráci s lektory „3D Dimenze“ budou ukázky nejdůležitějších znaků potřebných pro komunikaci záchranářů s neslyšícími.

kpt.Mgr. Soňa Pančochová
psycholog HZS Zlínského kraje

Sdílet
Banner mototruck OK