Sobota 9. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Klementinum plné hasičů

V objektu Klementina došlo k požáru v prostoru 3. nadzemního podlaží. Požárem je zasažena místnost skladu a zplodiny hoření se rozšíří na schodiště objektu – jedinou únikovou cestu ze zasažené části objektu.

Část zaměstnanců je odříznuta v uzavřené části podlaží, při evakuaci v prostoru 2. nadzemního podlaží je zraněna osoba pádem. Vzhledem k charakteru objektu je třeba omezit následné škody při hašení. Ze zasaženého skladu je nutno evakuovat několik vzácných tisků. Takové téma mělo dnešní taktické cvičení na historickou budovu Klementina.

Jednotky najížděly z místa své trvalé dislokace. První dorazila na místo jednotka z HS-1, která má Klementinum v hasebním obvodu, další posilové jednotky byly vyslány z HS-3 Holešovice a HS-5 Strašnice.

Prováděná činnost:
· průzkum se současným rozvinutím C proudu a s možností aplikace střední pěny
· evakuace a záchrana osob pomocí výškové techniky, přeprava zdravotnického personálu do 2. nadzemního podlaží a transport zraněného pomocí výškové techniky z vnitřního traktu + použití kompatibilních nosítek ZZS HMP
· provedení zásahu z AZ pomocí vysokotlakého vodního hasicího a řezacího zařízení COBRA, resp. vysokotlakého vodního proudu
· hašení pomocí hasicího prášku a pomocí vysokotlakého vodního hasicího a řezacího zařízení COBRA, případně střední pěny resp. vody z C proudu (snaha o minimální poškození archiválií a vzácných tisků).
· evakuace majetku – vzácné tisky

Časový průběh:
10:02 – ohlášení případu
10:09 – první jednotka na místě, zahájení zásahu
10:11 – nasazení prvního C proudu na hašení
10:14 – zahájena záchrana osob
10:14 – zahájena evakuace vzácných tisků
10:30 – nález zraněné osoby, která je transportována k vozu ZZS
10:39 – zahájeno hašení práškem a vysokotlakým hasícím agregátem Cobra
10:53 – ukončení zásahu, jednotky se vrací zpět na základny

Celkem bylo nasazeno 42 hasičů s jedenácti vozy. Podobná cvičení jsou potřebná, protože při požárech těchto budov hrozí nenahraditelné ško­dy.
Sdílet