Pátek 22. září 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Rušný den berounských hasičů

Včerejší směna hasičů na Berounsku patřila mezi ty živější…

V 8:58 hodin vyjela jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Beroun s technikou CAS 24, CAS 32 a VEA společně s jednotkou SDH obce Králův Dvůr s technikou CAS 25 do areálu železáren v Králově Dvoře na požár způsobený vytékáním tekutého železa z propálené vyzdívky elektrické pece. Jednotky provedly ohrazení vytékajícího kovu a jeho ochlazování, na místě zasahovaly do doby úplného vypuštění pece. Poslední jednotka PO se vrátila na základnu ve 12:21.

Ve 13:25 obdrželo krajské operační a informační středisko HZS Středočeského kraje informaci o úniku nebezpečné látky Toluidin s UN kódem 1708 v prostoru komerční zóny Rudná, konkrétně se jednalo o poškozený plechový sud s jedovatou látkou na paletách v kamionovém návěsu. Na místo byla vyslána jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Beroun s technikou CAS 24, kontejnerový automobil s chemickým kontejnerem a VEA, do zálohy na stanici Beroun byla povolána jednotka SDH obce Králův Dvůr. Hasiči v přetlakových protichemických oblecích provedli ohrazení nebezpečné látky na návěsu a do příjezdu specializované firmy na likvidaci nebezpečných odpadů zajistili místo zásahu. Dále byl povolán přepravní kontejner na přepravu nebezpečných látek k ekologické likvidaci ve spalovně a za asistence havarijní služby byl na něj toxický náklad přeložen hasiči v protichemických oblecích. Z důvodu časové a fyzické náročnosti byla ve večerních hodinách jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Beroun posílena a vystřídána jednotkou HZS Středočeského kraje ze stanice Kladno s technikou CAS 24 a protiplynovým automobilem. Rovněž byly vyžádány síly a prostředky opěrného bodu na chemické havárie HZS hl. m. Prahy s chemickým automobilem a protiplynovým automobilem. Po likvidaci mimořádné události se jednotky vrátily na základnu ve 22:53.

V průběhu zásahu na nebezpečnou látku došlo ke vzniku dvou dalších mimořádných událostí: na požár odpadu v Berouně byla v 18:14 vyslána ze zálohy na berounské stanici jednotka SDH obce Králův Dvůr s technikou CAS 25 a DA.

Další mimořádnou událostí byl v 19:56 požár bývalé ubytovny v Králově Dvoře. Vzhledem ke skutečnosti, že ohlašovatel požáru hlásil ve vícepodlažním objektu osoby, byly na místo zásahu postupně vyslány jednotky HZS Středočeského kraje ze stanic Beroun a Hořovice s CAS 24, AZ 30, a CAS 32, jednotka SDH obce Králův Dvůr s CAS 25 a osobním automobilem a jednotka SDH obce Zdice s CAS 32. Na zálohu na stanici Beroun byla povolána jednotka SDH obce Chýňava s technikou CAS K25 a osobním automobilem. Průzkumem na místě zásahu nebyly nalezeny žádné osoby, jednalo se o požár odpadu na chodbě, na jehož likvidaci postačoval 1 C proud. Po likvidaci ve 20:36 se jednotky vrátily na základnu.

Události berounské směny C byly završeny výjezdem RZA na žádost Policie ČR v 1:13 k otevření uzavřených prostor v administrativní budově v Berouně s dobou návratu v 1:55.kpt. Ing. Tomáš Hradil
velitel stanice Beroun
HZS Středočeského kraje
Sdílet