Středa 29. listopadu 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Semináře pro podnikatele na jihu Čech

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou pořádají semináře týkající se povinností právnických a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany a bezpečnosti práce.

Semináře jsou určeny pro právnické a podnikající fyzické osoby s počtem zaměstnanců do 20 osob.

Semináře se budou pořádat v prostorách objektů územních odborů HZS Jihočeského kraje. V Českých Budějovicích bude seminář uspořádán v zasedací místnosti Jihočeské hospodářské komory, Husova 9, 370 01 České Budějovice, info@jhk.cz, tel: 387 318 433.

Lektorské zabezpečení v oblasti požární ochrany je zajištěno příslušníky územních odborů v součinnosti s pplk. Ing. Janem Pavlíkem a mjr. Ing. Milanem Brabcem, lektorské zabezpečení v oblasti bezpečnosti práce zajišťuje Komora BOZP a PO Jihočeského kraje.

Program semináře:
1. Úvod
2. Členění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí
3. Činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí
4. Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím
5. Stavební řízení, kolaudace staveb a změny jejich užívání z hlediska požární ochrany, stavby provedené v rozporu s platným stavebním povolením
6. Informace z oblasti Bezpečnosti práce
7. Diskuse
8. Závěr

Semináře se uskuteční od 9:00 hod. do 14:00 hod. v níže uvedených městech.
Tábor dne 17. 10. 2006
Písek dne 24. 10. 2006
Prachatice dne 31. 10. 2006
Jindřichův Hradec dne 7. 11. 2006
České Budějovice dne 14. 11. 2006

Kontakt:
mjr. Ing. Milan Brabec
tel. 950 230 231
e-mail: milan.brabec@jck.izscr.cz

Poznámka:
Seminář není určen pro odborně způsobilé osoby v oboru požární ochrany ani pro techniky požární ochrany.
Sdílet