Úterý 21. května 2019, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner eurofire_tubus OK

VIDEO: Chování tlakových láhví při požáru zkoušel odstřelovač, výsledky testů poslouží pro větší bezpečnost zasahujících

Ve dnech 29. – 31. října 2012 proběhla na tankové střelnici VÚ Brdy společná odborná příprava složek IZS v souvislosti se zásahem při požáru tlakových láhví.

Mimořádné události spojené s přítomností tlakových lahví patří z pohledu jednotek PO k nejrizikovějším. Destruktivní účinky výbuchu tlakových lahví mohou nabývat katastrofických rozměrů, způsobit velké škody na životech, zdraví a majetku.

Chování tlakových láhví při požáru je nepředvídatelné. Přítomnost tlakových láhví při mimořádné události potenciálně ohrožuje okolí do značných vzdáleností a nese sebou vysoké riziko zranění zasahujících hasičů.

Odborná příprava složek IZS proběhla v rámci IMZu velitelů čet, velitelů stanic a řídících důstojníků HZS Plzeňského kraje. Na úvodním semináři účastníci odborné přípravy získali informace o tom, jak efektivně a bezpečně zvládnout zásah při požáru s přítomností tlakových láhví.

Po teoretické přípravě následovaly praktické ukázky. Čtrnáct kusů tlakových láhví s různým druhem média (propan butan, kyslík, acetylen a vodík) bylo umístěno uvnitř dřevěných hranic. Na dálku byly postupně iniciovány. Vždy dvě láhve se stejnou náplní byly zhruba po pěti minutách zahřívání prostřeleny a dvě se nechaly neřízeně destruovat.

Uvnitř tlakových láhví v podmínkách požáru dochází k nárůstu tlaku. Pokud zahřívání není přerušeno, dochází k destrukci láhve a explozivnímu hoření. Střepiny z láhve a hořící předměty se mohou rozlétnout až do vzdálenosti 300 metrů.

Řízená destrukce tlakových láhví prostřelením se využívá především z důvodu bezpečnosti. Takto destruované láhve zůstaly většinou na místě a došlo k řízenému odhořívání média. Ihned po průstřelu se tlaková láhev stala bezpečnou. Další výhodou je i výrazné zkrácení doby zásahu. V případě ochlazování tlakových láhví je zásah neporovnatelně časově náročnější.


Zúčastněné složky:

HZS ČR a jednotky PO

 • HZS Plzeňského kraje
 • HZS hl. m. Prahy
 • HZS Středočeského kraje
 • HZS Jihomoravského kraje – Odřad pro trhací práce a destrukce HZS ČR
 • Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
 • Hasičský záchranný útvar Hlučín, pracoviště Zbiroh
 • Hasičský záchranný sbor podniku ČEPRO
 • Hasičský záchranný sbor podniku SŽDC
 • Chemická laboratoř Třemošná

Policie ČR

 • Zásahová jednotka KŘP-P
 • Útvar rychlého nasazení Policie ČR
 • Pyrotechnická služba Policie ČR – Oddělení pyrotechnického výjezdu Praha

Armáda České republiky

 • Vojenská hasičská jednotka VÚ Brdy

Další subjekty

 • Linde a.s.
 • Flaga, Český plyn a.s.
por. Mgr. Pavla Jakoubková
tisková mluvčí
HZS Plzeňského kraje
Sdílet
Banner CARent 970 OK