Středa 6. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Obce si pomáhají

Města Varnsdorf a Rumburk se rozhodly pomoci Hřensku. Na návrh velitelů JSDH schválila zastupitelstva měst účelovou dotaci a dar pro hasiče obce Hřensko.

Ve Varnsdorfu zastupitelé nejprve bezprostředně po letošní povodni rozhodli o nákupu a zapůjčení vysoušečů, ale mezitím došlo k tomu, že Středočeský kraj, hlavní město Praha a Ústecký kraj uvolnily ze svých skladů další elektrické vysoušeče, kterých je dnes po několika povodních relativní dostatek. Naopak nedostatek se projevil u mobilní techniky, která zasahuje v první fázi povodní, zejména v důsledku opotřebení současných strojů a zařízení. Z tohoto důvodu zastupitelstvo v září rozhodlo o revokaci usnesení ve smyslu, že město Varnsdorf uvolní formou účelového příspěvku finanční prostředky na nákup motorového kalového čerpadla Honda WT 30 XK3 DE s příslušenstvím v hodnotě 50 000,– Kč. Město Rumburk se rozhodlo darovat účelově vázaný příspěvek na nákup plovoucího čerpadla. 25. září proto navštívil vedení obou měst starosta obce Hřensko pan Josef Černý s paní Jaroslavou Antonovou, vedoucí obecního úřadu, aby podepsal patřičné smlouvy. V úterý 17. října došlo v hasičské zbrojnici v Hřensku ke slavnostnímu předání obou čerpadel.
Slavnostního předání se zúčastnili za město Varnsdorf starosta pan Ing. Josef Poláček a velitel hasičů Jiří Sucharda, za město Rumburk pan Ing. Jaroslav Sykáček a velitel hasičů Rudolf Seidl. Za profesionální hasiče z Děčína se zúčastnili velitel jednotek pan Milan Mandzák a velitel stanice Děčín Čestmír Dvořák. Slavnostní předání zahájil starosta obce Hřensko pan Josef Černý, který vyzdvihnul pomoc obou velkých měst a poděkoval jim za pomoc. Zdůraznil, že darovaná čerpadla si obec nemůže dovolit ani z prostředků, které dostali po povodni, natož z vlastního rozpočtu. Oba typy čerpadel se během opakovaných povodní velmi osvědčily, a obec je tak znovu připravena na mimořádné události. Starostové obou měst ve svých příspěvcích zmínili skutečnost, že obci Hřensko města poskytují pomoc dlouhodobě a opakovaně, ať už jako pomoc jednotek požární ochrany, nebo i humanitární pomoc ze sbírek.
Poté se všichni přemístili do zasedací místnosti, kde starostové obdrželi drobné propagační materiály od obce Hřensko a DVD Povodeň 2006. Na závěr oficiálního programu ocenil starosta Hřenska dobrovolné hasiče, kteří se podíleli na likvidaci požáru v Jetřichovicích a předal jim pamětní listy.

Jiří Sucharda, velitel JSDH Varnsdorf
Sdílet