Sobota 2. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Čeští vědci se vrátili z Filipín

Začátkem tohoto týdne se do Prahy vrátili dva čeští odborníci, kteří od 16. října na Filipínách pomáhali místním úřadům vyrovnat se s následky rozsáhlé ekologické katastrofy.

V srpnu tam v oblasti Guimarských ostrovů došlo k havárii ropného tankeru, který měl na své palubě několik milionů litrů ropných látek. Uniklé látky způsobily značné škody, znečistily stovky kilometrů pobřeží a o obživu připravily tisíce tamních rybářů. Vzhledem k závažnosti situace Filipíny požádaly o pomoc zahraničí a prostřednictvím Monitorovacího a informačního centra Evropské unie byly osloveny také členské státy EU včetně České republiky.
MV – generální ředitelství HZS ČR po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí ČR rozhodlo o vyslání dvou českých odborníků (mikrobioložky a enviromentálního geologa) do postižené oblasti a o jejich zapojení do mezinárodní záchranné operace. Český tým odborníků v místě působil pod hlavičkou Evropské komise.

V rámci humanitární pomoci, kterou Česká republika každoročně poskytuje do zahraničí, bylo zapojení do této mezinárodní záchranné operace velice specifické a první tohoto druhu v moderní historii.

Čeští odborníci měli za úkol se na místě seznámit se situací, odebrat v postižených oblastech vzorky a doporučit filipínským úřadům nejvhodnější postupy biodegradace uniklé ropy. Takovýmto „ekologickým“ způsobem – tedy nasazením určitých speciálně zkultivovaných kmenů bakterií – lze napravit následky ropného znečištění pobřeží. Mikroorganismy totiž svým metabolismem rozloží toxické látky na neškodné sloučeniny.

„Naše úkoly jsme splnili. Na několika různých místech jsme odebrali vzorky sedimentů a kontaminované vody, které jsou nyní na cestě do ČR. Nyní je musíme v našich laboratořích analyzovat a provést na nich modelové testy, které ukáží jejich potenciál pro biodegradaci. Díky tomu pak zhruba do měsíce budeme schopni filipínské vládě doporučit další postup při izolaci a kultivaci bakteriálních kmenů vhodných k použití na likvidaci následků havárie. Tento biopreparát pak může být v zasažených oblastech použit na biodegradaci uniklé ropy,“ vysvětluje mikrobioložka Petra Žáčková.

„Dojmy z naší mise jsou jednoznačně pozitivní. Místní oceňují, že jim Česká republika poskytla pomoc. Uvítali zejména to, že s nimi chceme na tvorbě biopreparátu spolupracovat, a tak jim vlastně poskytnout naše know how, které jim nyní chybí“ říká enviromentální geolog Jakub Kanta. „Pro mě osobně je to z odborného hlediska ohromná zkušenost, protože ropné havárie v tropických oblastech mají svá specifika odlišná například od mírného pásma,“ doplňuje Jakub Kanta, který se již ve své kariéře podílel na likvidaci ropných havárií v Bosně nebo v Turecku.

Oba odborníci – Mgr. Jakub Kanta i Ing. Petra Žáčková, jsou pracovníky společnosti DEKONTA a.s. Tato firma působí v rámci integrovaného záchranného systému a specializuje se na likvidaci následků havárií s únikem nebezpečných látek. V této oblasti DEKONTA nasbírala bohaté zkušenosti a znalosti. Jednotky požární ochrany s DEKONTOU běžně spolupracují – např. v roce 2005 společně zasahovaly u více než 70 ekologických havárií.

por. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Sdílet