Úterý 28. listopadu 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Z odborové pošty

Jak to vypadá se zákonem o služebním poměru ? Co nového v jednání odborů, vlády a parlamentu ?

Stále narůstá počet telefonických i e-mailových dotazů typu „ je pravda, že se mi propadne plat ?…můžete mi spočítat, kolik budu brát podle nového zákona ?… náš ředitel říkal, že zákon nebude…, náš ředitel říkal, že dojde k propadu platů ve směně o xy tisíc korun…, mám odejít podle starého, nebo až podle nového zákona ?…je pravda, že bez požadovaného vzdělání budu ze Sboru okamžitě vyhozen? Jaké vlastně budou nové tarify?“ atp.

Na OSH jsme však 2, slovy dva „uvolnění“ funkcionáři a na individuální odpovědi bychom neměli čas, ani kdybychom takto chtěli postupovat. Ať chceme, nebo ne, musíme se soustředit především na různá každodenní jednání o zákonu, o jeho event. novelizaci, o jeho profinancování, o jeho dopadech atp., ať už se zástupci resortů (MV, MPSV), odborů (NOS PČR,OS stát. orgánů, ČMKOS), nebo s poslanci a senátory, to je s těmi, kteří budou mít poslední slovo.

K dnešnímu dni můžeme pro zklidnění narůstající nervozity sdělit alespoň toto: ve hře o státní rozpočet je m. j. požadavek odborů na navrácení 0,5 mld. Kč do kapitoly Všeobecná pokladní správa na financování nového ZSP (původní vládní návrh byl 1,5 mld., později vláda vycouvala jen na 1 mld.). Koordinovaný postup dotčených odborových svazů je zatím završen dopisem mluvčí OS nepodnikatelské sféry paní Vondrové předsedům výborů rozpočtového a bezpečnostního, na jehož znění jsme se předem dohodli. Zda ministr vnitra využije přihrávku a vybojuje si ve druhém čtení zpět peníze, které mu vláda z popudu ministra financí zkrátila, nebo bude jenom držet vládní a stranickou disciplínu, je na něm. Podrobnější informace o přípravě státního rozpočtu i zmíněný dopis si můžete přečíst na webu OS státních orgánů a organizací.

S 1. náměstkem MV vedeme od srpna průběžně dialog o problematice ZSP, včetně platových otázek, přičemž objem mzdových prostředků, jejich meziroční nárůst a tarifní tabulka jsou vždy výchozím bodem jednání. Dospět k dohodě mezi vedením rezortu a odbory o tom, že rezort bude garantovat příslušníkům při překlopení do režimu nového ZSP, že se za rok 2007 nikdo platově nepropadne, nebylo jednoduché. O tarifech ještě definitivní dohoda není, rezort však již brzy musí dát do připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým budou stanoveny tarifní tabulky. Věříme, že půjde o základní tarifní tabulku (pro denní příslušníky) „+8,5%“ a z toho odvozenou minimálně o 10% vyšší pro směnaře, jak delší dobu prosazujeme. Mimochodem, kdyby se loni prosadil náš požadavek, dát do novely natvrdo pro směnaře +20%, mohla být dnešní jednání o poznání jednodušší, a kdo rozumí novému systému odměňování, ví, že by tím ani denní příslušníci neutrpěli újmu. Ministr vnitra i jeho první náměstek při jednáních o tarifech jsou rozhodně vstřícní a neočekáváme, že by při napjatém rozpočtu přišli nakonec s tabulkami nižšími, protože by to od nich bylo právě kvůli celkovému objemu mzdových prostředků v podstatě sebevražedné.

Se zákonodárci jednáme v poslední době denně především o tom, co je pro ně přijatelné a průchozí a co už ne. Např. s panem poslancem Severou (KDU ČSL) jednáme zejména na téma kterak je pro odbory nepřijatelné ještě jednou, byť o jediné procento, snížit maximální výměru toho, co si příslušník vysloužil po třiceti a více letech, když již nyní jsme o 5% pod úrovní vojáků, zda a proč považuje za nutné navíc stanovovat ještě strop k tomuto stropu a pokud ano, v jaké výši bude navrhovat příslušný koeficient, když ve výboru neuspěl s 1.0 násobkem průměrné mzdy v „ROPO“ za předminulý rok. Sdělili jsme mu své stanovisko, že zastropení je z našeho hlediska nesystémovým a nepřijatelným opatřením, viz např. srovnání s armádou, a že pod 1,5 násobkem doufáme nebude mít ani teoretickou šanci uspět. Pokud pan poslanec zítra dodrží slovo, nebude navrhovat žádné další změny, které měl původně v úmyslu, než právě ono zastropení, které má připraveno v různých variantách, od koeficientu (snad?) 1,0 až po asi 1,3 násobek, jak nám dnes naznačil. Věříme, že u předkladatele, ani u většiny poslanců z důvodů, které jsme podrobně pomáhali vysvětlit již ve výboru, se svým návrhem neuspěje, ať už bude nakonec navrhovat zastropení v jakékoliv výši. A pokud jsme dnes v kuloárech zaslechli, že pan poslanec lobuje u svých kolegů za svůj návrh s doprovodným argumentem „mám dohodu s odbory“, ověřili jsme si, že žádnou dohodu s OS státních orgánů, s NOS PČR (a samozřejmě ani s námi) nemá.

Do toho vstupuje čím dál aktuálněji problematika systemizace a prováděcích interních předpisů k novému ZSP, které všechny Sbory, tedy i HZS ČR, musí intenzivně připravovat, ale s námi o ničem nikdo z GŘ nejedná a potom se můžeme dožít toho, že budeme doslova na poslední chvíli zavaleni materiály zásadního významu, ke kterým bychom se měli pokud možno obratem vyjádřit a projednat je, protože pokud tak do 15 dnů neučiníme, postupuje se ex lege (ze zákona) podle zásady „quod tacitus, konsentire videtur“ (kdo mlčí, souhlasí).

Tolik zatím nejaktuálněji k novému ZSP. Zítra budeme opět ve sněmovně a budeme sledovat projednávání tisku 37 ve druhém čtení, přičemž náš přístup k novému ZSP máme projednán se zástupci všech stran, s výjimkou SZ. Pozitivně vidím, že se nám letos snad konečně opravdu podařilo zkoordinovat přístup všech dotčených odborových svazů, i to, že zpravodaj bezpečnostního výboru přislíbil, že nebude navrhovat žádné ze svých původně zamýšlených pozměňovacích návrhů, ani odložení zákona, „pouze“ se bude držet své myšlenky, že strop je nutno ještě zastropit, ale to už bych se opakoval.

Sami vidíte, že je vše „trochu“ složitější, než pasivně čekat, co přijde shora a strašit aktivně směrem dolů. Pokud někdo i po přečtení těchto řádků pochybuje, zda odbory ve hře o státní rozpočet a o ZSP hájí zájmy příslušníků, nechť si připomene, jaký byl původní návrh zákona v r. 2003, jaké byly původní návrhy jeho novel, kdo na této dlouhé cestě navrhoval různá zhoršení a kdo tyto očesávající iniciativy brzdil a kolik kompromisních řešení se nakonec v tomto procesu podařilo dosáhnout. Nic jiného už pro pochybovače nemám, kostky jsou vrženy.

Vladimír Mühlfeit
Odborový svaz hasičů
www.osh.cz

Aktualizace – Jednání parlamentu dne 27. 10. 2006

Ve druhém čtení tisku č. 37 hovořili v podstatě pouze 2 poslanci na téma zákona o služebním poměru a oba podali pozměňovací návrh. P. Severa navrhuje zastropit příspěvek za službu ve variantách od 0,9 do 1,25 násobku průměru v „ROPO“ za r. 2005, t. j. cca v rozmezí od cca 17 000 do cca 23 600. F. Bublan navrhl zabývat se pouze odložením služebního zákona (civilního) a zákon o služebním poměru vůbec nenovelizovat, t. zn. „neotvírat“. Přejal tedy právní názor, který vyjádřil předseda OSH již před časem (viz článek zde na webu z 28. 8. 2006). Výhodou tohoto řešení by bylo, že by do senátu už šel pouze návrh na odložení služebního zákona a zákon o služebním poměru by v podstatě senátoři po vyjádření ústavního soudu o nesprávnosti vyrábění přílepků k zákonům, které věcně s novelou zákona nesouvisejí, těžko otvírali. Nebo-li zákon by prostě nabyl účinnosti od 1. 1. 2007. Z ostatních řečníků zaujal příspěvek Kateřiny Jacques, ve kterém kritizovala neustálé odkládání služebního zákona se závěrem, že jej vlastně politické strany nikdy nemínily vážně uvést v život, když vznikal tolik let a nakonec ministr práce navrhuje zvážit, zda by se neměl připravit zákon o státní službě zcela nový, což by znamenalo v tichosti zrušit zákon, který sice nabyl platnost v r. 2002, ale účinnost by nenabyl nikdy. Její poměrně dlouhý, ale opravdu velmi zajímavý příspěvek, stojí za to si přečíst ze stenozáznamu celý a po té se zamyslet, jak by asi dopadl služební poměr, kdyby byl opět odložen.

Z.J.Oberreiter 1. místopředseda OSH
www.osh.cz
Sdílet