Pátek 17. září 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

VIDEO: Moravskoslezský kraj opět daroval dobrovolným i profesionálním hasičům nové vybavení, letos téměř za deset milionů

Ve čtvrtek 6. prosince hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák slavnostně předal jednotkám sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí a také Hasičskému záchrannému sboru MSK novou speciální techniku za 7.826.985,60 Kč.

Slavnostního aktu se zúčastnilo 15 zástupců obdarovaných obcí, jakožto zřizovatelů jednotek sboru dobrovolných hasičů. Na nákup techniky pro vybavení jednotek dobrovolných hasičů kraj ze svého rozpočtu vyčlenil částku bezmála 2,4 mil. Kč a pro HZS MSK částku 5,4 mil. Kč.

Celkem za rok 2012 bylo z rozpočtu kraje vynaloženo 9.988.185,– Kč.


Ochrana obyvatel, jejich bezpečnost a rychlá profesionální pomoc je pro vedení kraje jednou z důležitých priorit. Proto se snažíme dle finančních možností kraje zvyšovat úroveň technického vybavení jednotek dobrovolných hasičů.

Tyto složky prokázaly v krizových situacích svou potřebnost a společně s jednotkami HZS MSK vysokou profesionalitu a nasazení.

hejtman kraje Miroslav Novák


Postupné dovybavování jednotek sboru dobrovolných hasičů, které se uskutečňuje pravidelně, každoročně, zajistí lepší kompatibilitu s profesionálními hasičskými jednotkami. Nová technika zkvalitní akceschopnost jednotek a účinnost jejich zásahové činnosti nejen u požárů, ale zejména i u technických zásahů. Obdobná situace je v oblasti spojení.

Proto jednotky dobrovolných hasičů obdrží v letošním roce 60 ks dýchacích přístrojů a ochranných masek, včetně příslušenství v celkové hodnotě 2.395.008,– Kč. Ty budou předány celkem 15 obcím našeho kraje.


Technické prostředky pořízené a darované dobrovolným hasičským jednotkách obcí Moravskoslezského kraje nám budou sloužit k tomu, abychom spolu s kolegy hasiči z povolání zajistili profesionální zásahy k uchránění životů, zdraví a majetku našich spoluobčanů, ale také k ochraně životů zasahujících dobrovolných hasičů.

Je nutné, aby vždy platilo pravidlo šťastných a úspěšných návratů ze záchranných akcí k rodinám, které stojí za námi v naplňování našeho humanitárního poslání.

Leo Kuběna, starosta Krajského sdružení hasičů MSK


Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje obdrží 2 ks hydraulických vyprošťovacích sad HOLMATRO v celkové hodnotě 1.832.925,60 Kč, 14 ks dekontaminačních sprch v celkové hodnotě 1.200.000,– Kč, 50 ks přenosných radiostanic, včetně baterií TPH700 bluetooth, 13 ks vozidlových radiostanic TPM700, 13 kusů montážních sad pro vozidlové radiostanice TPM700 a 16 ks jednonásobných nabíječů pro radiostanice TPH700 v celkové hodnotě 2.399.052,– Kč.


Jsem pochopitelně velmi vděčný, že Moravskoslezský kraj pomáhá nám i obcím vylepšovat technické vybavení hasičských jednotek. Bohužel v současné době jsou hlavně investiční prostředky ze státního rozpočtu velice omezené.

O to více je nutno ocenit Moravskoslezský kraj, že díky jeho prostředkům dojde opět ke zvýšení akceschopnosti jak profesionálních, tak dobrovolných hasičů. U dobrovolných hasičů navíc dojde k jejich výrazně lepší ochraně při zásahu a zároveň k rozšíření možností jejich nasazení.

Zdeněk Nytra, ředitel Hasičského záchranného sboru MSK


Kromě výše uvedené speciální techniky obdrželi v průběhu roku 2012 profesionální hasiči 2 ks termokamer Argus4, vč. paměťového zařízení v baterii za 576.000,–, 2 ks Elektrocentrál RS14 Super Silent Rosenbauer za 686.400,– a 1.000 ks ochranných filtrů za 898.800,–.

Seznam materiálu zakoupeného Hasičskému záchrannému sboru MSK a vybraným obcím Moravskoslezského kraje celkem za rok 2012

  • 14 ks dekontaminačních sprch: 1.200.000 Kč
  • 2 ks hydraulických vyprošťovacích sad Holmatro: 1.832.925,60 Kč
  • 2 ks termokamer Argus4, vč. paměťového zařízení v baterii: 576.000 Kč
  • 2 ks Elektrocentrál RS14 Super Silent Rosenbauer: 686.400 Kč
  • 1.000 ks ochranných filtrů: 898.800 Kč
  • 92 ks radiostanic, vč. příslušenství: 2.399.052 Kč
  • 60 ks kompletních dýchacích přístrojů (pro vybrané obce MSK): 2.395.008 Kč

Celkem to tedy je 9.988.185,60 Kč.

Hejtman při této příležitosti vyjádřil přesvědčení, že se příští rok opět podaří v rozpočtu kraje najít další peníze pro obnovu vybavení hasičů.

Sdílet