Středa 29. listopadu 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ve škole hořelo jen jako

B e n e š o v – 20. října 2006, jen pár hodin před otevřením volebních místností v obci Benešov u Boskovic v okrese Blansko začala hořet místní škola! Obcemi se řítila kvílející hasičská auta. Naštěstí šlo jen o cvičení.

Námětem taktického cvičení dobrovolných hasičů okrsku Benešov byl požár šaten v suterénu zdejší základní školy. O přestávce po třetí vyučovací hodině se šatny v suterénu školy naplnily těžkým tmavým kouřem (z diskotékového zakuřovače). Ředitel školy ihned nařídil evakuaci a zavolal hasiče. Třídy zaplněné 145 žáky pod vedením svých učitelů opustily budovu školy a shromáždily se na prostranství před ní.
V následujících minutách přijížděly ke škole první jednotky hasičů. Jako první k požáru dorazili dobrovolníci z Benešova (JPO III) s technikou DA 12 – A31 a CAS 25 – Š 706 RTHP. Velitel místní jednotky převzal od ředitele školy hlášení, že ve škole zůstalo po evakuaci asi sedm lidí, které je potřeba urychleně najít a dostat ven. Dále se rozběhl kolotoč událostí dle plánu TC. Na místo postupně dorazily JSDH obcí Okrouhlá, Kořenec, Suchý, Velenov, Valchov a Žďárná. Po dohodě s velitelem PS Boskovice kpt. Bohumírem Dvořáčkem, v jehož hasebním obvodu se základní škola nachází, bylo taktické cvičení dobrovolných hasičů spojeno s prověřovacím pro výše zmíněnou stanici HZS Jihomoravského kraje.

Prvořadým úkolem bylo vyhledání pohřešovaných osob a jejich záchrana, dále pak nalezení ohniska požáru a jeho likvidace. Do prohledávání zakouřené školní budovy byly nasazeny ty jednotky, které disponovaly dýchací technikou. Pro zlepšení efektu a navození správné atmosféry byly ještě použity dvě dýmovnice u vchodu do budovy.
Hasiči během vyhledávání osob nevěděli, kde jsou osoby ukryty a momentem překvapení byl i nález dvou předem připravených figurín v suterénu, kde byla téměř nulová viditelnost. Malé překvapení připravil hasičům i ředitel školy. Po ohlášení požáru sám zůstal v budově a čekal, zda bude objeven. Byl, pět minut před dvanáctou jej našli v kabinetě, vytáhli oknem a pomocí požární plošiny spustili k zemi. „Jako správný kapitán jsem zůstal ve škole poslední. Nemohl jsem přece utéct, když mi chybělo sedm lidí,“ vysvětlil svůj čin ředitel.

Zásoba požární vody byla zpočátku zajištěna kyvadlovou dopravou cisternami, po příjezdu jednotek vybavených pouze PS12 byla zřízena dálková doprava vody hadicemi z požární nádrže vzdálené cca 600 metrů.

Děkuji všem organizátorům za pomoc při přípravě taktického cvičení a dále pak všem dobrovolným hasičům okrsku Benešov za jejich obětavost, profesionalitu a zapálení pro hasičské řemeslo.

Milan TLAMKA
velitel SDH okrsku Benešov
Sdílet