Pondělí 4. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Slovenský Železný hasič 2006

5. ročník súťaže O putovný pohár katedry protipožiarnej ochrany – Železný hasič 2006 na Technickej univerzite vo Zvolene sa stal minulosťou.

Atraktivitu súťaží typu TFA medzi dobrovoľnými hasičmi potvrdil aj posledný, 5. ročník súťaže O putovný pohár katedry protipožiarnej ochrany – Železný hasič 2006 na Technickej univerzite vo Zvolene. V článku je v stručnosti vyhodnotený uvedený ročník po jednotlivých kategóriách.

Rekordný počet súťažiacich v doterajšej histórii, 43, z toho 10 žien, sa postavilo v tradičný posledný novembrový štvrtok, ktorý bol aj posledným novembrovým dňom, na štart 5. ročníka medzinárodnej súťaže O putovný pohár katedry protipožiarnej ochrany – Železný hasič 2006. Aj táto skutočnosť hovorí o atraktivite súťaží typu TFA (Toughest Firefighter Alive) nielen medzi profesionálmi, ale aj medzi dobrovoľnými hasičmi. Nezastupiteľné miesto medzi nimi majú študenti univerzít, kde protipožiarna ochrana má svoje miesto v študijných programoch. Aj tento rok medzi súťažiacimi boli študenti Technickej univerzity vo Zvolene, Žilinskej univerzity v Žiline a Technickej univerzity – Vysokej školy banskej v Ostrave. Chýbali len tradiční zástupcovia z Technickej univerzity v Košiciach, ktorí sa po prvý krát tejto súťaže nezúčastnili. Organizátori pre súťažiacich tohto roku pripravili trať s nasledujúcimi prvkami:
- rozťahovanie dvoch „B“ prúdov v dĺžke 40 metrov,
- prekonanie dvojmetrovej bariéry,
- zloženie dvoch „C“ hadíc do určeného priemeru,
- prenos figuríny cez zúžený priestor,
- 50 úderov do hammer – boxu,
- prechod kladiny s rozvinutím 10 metrového útočného prúdu s pripojením na rozdeľovač,
- vybehnutie na 7. poschodie ŠD Bariny,
- vytiahnutie „C“ prúdu telesom schodištia pomocou lana,
- dobehnutie do cieľa.
V radoch organizátorov ale aj divákov rezonovala myšlienka, či sa v tomto roku konečne podarí obhájiť v mužskej kategórii prvé miesto. K tejto myšlienke viedla skutočnosť, že na štarte stáli hneď dvaja víťazi z doterajších ročníkov, Juraj Chovanec zo Žilinskej univerzity v Žiline, víťaz z roku 2004 a druhý z roku 2005 a víťaz vlaňajšieho ročníka Daniel Huba z TU vo Zvolene. Medzi hlavných favoritov opätovne patril aj Peter Ledinský so Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý v posledných dvoch ročníkoch skončil na druhom a treťom mieste. Medzi favoritov v ženskej kategórii opätovne patrila trojnásobná víťazka z rokov 2003 – 2005, Lenka Lackovičová, bývalá študentka TU vo Zvolene, v súčasnej dobe pracujúca na KR HaZZ v Trenčíne. Avšak do konečného poradia mohol zasiaknuť ktokoľvek iný, s ktorým sa nepočítalo, tak ako to predviedol v roku 2006 Daniel Huba.
Práve on, v rámci gentlemanskej dohody medzi súťažiacimi, odštartoval na trať ako prvý. Netradičným štartérom prvého pretekára bol dekan drevárskej fakulty prof. Ing. Igor Čunderlík, CSc.. Potom už začal „neľútostný“ boj o sekundy. Ako súťaž nakoniec dopadla hovorí výsledková listina.

VÝSLEDNÁ LISTINA HASIČSKÉHO TROJBOJA
„O PUTOVNÝ POHÁR KATEDRY PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY DF
TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE“.

Celkové poradie MUŽI Meno a priezvisko Výsledný čas
1. Juraj Chovanec 3:47
2. Peter Ledinský 3:58
3. Peter Vansáč 4:11
3. Martin Droba 4:11
4. Michal Libiček 4:12
5. Metej Peniak 4:22
6. Michal Vonkomer 4:23
7. Rudolf Poláček 4:25
8. Daniel Huba 4:27
9. Jaromír Mačuga 4:32
9. Ľuboš Svitok 4:32
10. Radovan Švach 4:36
11. Adrián Feja 4:37
12. Ladislav Juráš 4:39
13. Marián Gonda 4:40
14. Miroslav Slivenský 4:43
15. Zdeňek Šimoník 4:45
16. Peter Rantúch 4:46
17. Marek Šarišský 4:53
17. Miroslav Kopták 4:53
18. Jakub Lörinc 4:56
18. Richard Vojakovič 4:56
19. Štefan Bielik 5:07
20. Peter Blaškovič 5:29
21. Radek Šenk 5:30
22. Pavol Vidiš 5:31
23. Vladimír Benedik 5:32
23. David Staněk 5:32
24. Dušan Žabka 5:36
25. Ľubomír Malatinec 5:45
26. Andrej Hrnčár 5:51
27. Michal Sihelský 5:59
28. Miloš Valkovec 6:28

Celkové poradie ŽENY Meno a priezvisko Výsledný čas
1. Lenka Lackovičová 5:10
2. Katarína Zwiasová 5:33
3. Mária Šimonová 6:08
4. Lucia Frlajsová 6:21
5. Renáta Pitáková 6:27
6. Ľubica Kurčinová 6:57
7. Katarína Jurkechová 7:02
8. Eva Červeňanová 7:28
9. Darina Goliášová 7:55
10. Martina Sobková 8:22

Záverečné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v univerzitnom W – klube. Ceny a diplomy súťažiacim odovzdali prodekanka DF TU vo Zvolene doc. RNDr. Danica Kačíková, PhD., Ing. Rastislav Pecník z OR HaZZ v Banskej Bystrici, niekoľkonásobný víťaz súťaží profesionálnych hasičov typu TFA a ich veľký propagátor na Slovensku a PaeDr. Peter Polakovič, vedúci ÚTVaŠ TU vo Zvolene, hlavný rozhodca podujatia.
Z výsledkovej listiny vyplýva, že sa Jurajovi Chovancovi podarilo ako prvému v kategórii mužov po druhý krát získať 1. miesto a Putovný pohár katedry protipožiarnej ochrany DF TU vo Zvolene. O dominancii ŽU v Žiline hovorí aj skutočnosť, že druhé miesto opäť obhájil Peter Ledinský. Vyrovnanosť súťažiacich potvrdilo aj umiestnenie dvoch pretekárov, Petra Vansáča a Martina Drobu z TU vo Zvolene, na treťom mieste.
Lenka Lackovičová, v kategórii žien, obhájila po štvrtý krát prvenstvo. Avšak ďalšie dve miesta obsadili opäť zástupkyne Žilinskej univerzity, Katarína Zwiasová a Mária Šimonová.

Piaty ročník skončil. Organizátori podujatia, DHZ pri TU vo Zvolene a Katedra protipožiarnej ochrany DF TU vo Zvolene v spolupráci s Ústavom telesnej výchovy a športu TU vo Zvolene, OV DPO okresu DETVIANSKO-ZVOLENSKÉHO, OR HaZZ v Banskej Bystrici a OR HaZZ vo Zvolene, pozývajú už dnes záujemcov na 6. ročník, ktorý sa uskutoční posledný novembrový štvrtok v roku 2007.

Riaditeľ pretekov Ing. Mgr. Ivan Chromek, PhD.
Sdílet