Středa 6. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Startuje projekt informování cestující veřejnosti

Zvýšení informovanosti cestujících v prostředcích hromadné dopravy o možných nebezpečích a správném jednání v případě ohrožení nebo krizové situace je cílem preventivně informačního projektu Bezpečné cestování, který nyní startují hasiči v Jihomoravském kra­ji.

Akce je součástí celorepublikového projektu, který připravilo generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a který byl na jaře zahájen v Praze a ve středních Čechách. Na jižní Moravě se uskutečňuje ve spolupráci se společnostmi Dopravní podnik města Brna, KORDIS, ČSAD Hodonín a Kyjov, CAS-servis Znojmo a Znojemská dopravní Psota, Bodobus Boskovice, Bors Břeclav a také se 150 jihomoravskými úřady a institucemi.

V prostředcích hromadné dopravy, ale také ve veřejných budovách a sídlech úřadů, se objeví informační letáky s postavou hasiče v zásahovém obleku a číslem tísňové linky integrovaného záchranného systému 112. Z letáků se lidé v názorné a stručné podobě dozvědí například jak přivolat pomoc prostřednictvím tísňové linky 112, které údaje je při tom třeba sdělit operátorovi linky a k tomu i zásady správného chování při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Další letáky lidem poradí, co mají udělat při požáru: že si mají chránit dýchací cesty, pokusit se požár uhasit nebo udělat nutná opatření k zamezení jeho šíření, v rámci svých možností pomoci ostatním, opustit zasažený prostor a přivolat hasiče. Jeden z letáků stručně shrnuje zásady ochrany dýchacích cest – jakoukoli, nejlépe navlhčenou textilií, například složeným kapesníkem, šálou či svetrem přiloženým na nos a ústa. Přináší i velmi důležitou informaci o tom, že lidé by se měli pohybovat co nejníže u země, kde je menší koncentrace zplodin hoření.

Samostatný leták je věnován radám, jak se zachovat při nálezu podezřelého zavazadla v dopravním prostředku nebo na veřejném prostranství – že je třeba zavazadlo neotvírat ani nepřemísťovat, nález ohlásit pracovníku hromadné přepravy, a pokud na místě nelze nález nikomu ohlásit, volat tísňovou linku a řídit se pokyny operátora. Všechny letáky lidem připomínají, že kromě tísňové linky 112 nadále platí všechna národní čísla tísňového volání – 150 hasiči, 155 zdravotnická záchranná služba, 158 policie a 156 městská policie.

Cílem projektu je nejen zvýšení informovanosti lidí o základních zásadách chování a jednání v mimořádných situacích, ale také snížení rizika paniky a ztrát na zdraví, životech i majetku. Proto na základní řadu informací a rad budou postupně navazovat i další cenné rady a informace, například o tom, co dělat v tramvaji, autobusu nebo vlaku v případě náhlé zdravotní indispozice cestujícího, nebo co je třeba udělat při dopravní nehodě a při hromadném zranění cestujících.

kpt. Mgr. Jaroslav Haid, tiskový mluvčí HZS Jihomoravského kra­je
Sdílet