Neděle 21. dubna 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Tři nové tahače s podvalníky převzal Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru, budou sloužit pro převážení nadrozměrné techniky

Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky nakoupil ze strukturálních fondů Evropské unie 3 soupravy tahačů návěsů MAN s podvalníky. Dne 19. února 2013 proběhlo v Hlučíně – sídle ZÚ HZS ČR jejich předání.

Tahače návěsů s podvalníky pro Záchranný útvar HZS ČR byly pořízeny v rámci projektu „Zvýšení akceschopnosti ZÚ HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách“.

Celková hodnota dodávky je 18 090 000,– Kč (á 6 030 000,– Kč). Z této částky činí 85% podíl prostředků EU a 15% prostředky státního rozpočtu České republiky.


Pořízené tahače návěsů s podvalníky budou Záchrannému útvaru sloužit především pro převážení nadrozměrné techniky určené k záchranným pracem.

Jedná se například o obojživelné transportery PTS-10, požární tank SPOT-55, kolové nakladače, pásové rypadlo, či vyprošťovací tanky VT-72. Dále tyto soupravy tahačů návěsů s podvalníky mohou být využity pro odsun nepojízdné či jinak poškozené techniky při zásahu.

Dvě soupravy budou umístěny v Hlučíně u 1. Záchranné roty a třetí souprava bude využívána 3. Záchrannou rotou ve Zbirohu.

Tyto přepravní prostředky budou využity nejen v celé České republice, ale případně i v rámci zahraniční pomoci při mimořádných událostech.

kpt. Ing. PJATÁK Marek
tiskový mluvčí
Záchranný útvar HZS ČR

Sdílet
Seriál: Technika HZS ČR z Integrovaných operačních programů