Středa 6. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Program pro dobrovolné hasiče

Vedení dokumentace JSDHO a SDH je zodpovědná a časově náročná povinnost…

Na základě požadavků velitelů a členů JSDHO se již tři roky rozvíjí program KPO – Kancelář pro obec pro dobrovolné hasiče a osoby zodpovědné za PO v obcích/městech, který jim pomáhá při jejich záslužné práci.

Popis programu najdete na www.kancelarproobec.cz. Program obsahuje dokumenty potřebné pro obecní/městský úřad a pro chod JSDHO. Další součástí je počítačový program, který dopodrobna zaznamenává, eviduje a hlídá chod JSDHO. Autoři programu mysleli také na školení a do programu vložili bojový a cvičební řád. Zajímavý je i výukový a testovací program pro odbornost Hasič, Strojník. Pro lepší informovanost pracovníků obcí a všech hasičů do programu zařadili zákony, vyhlášky, nařízení z oblasti PO v posledním znění. Také pro Sbory dobrovolných hasičů jsou připraveny programy evidující osobní údaje, docházky, peněžní deník, program pro inventury. Jako bonusy jsou součástí programu 2 CD s výukovou a zábavnou hasičskou tématikou.

Autoři spolupracují se stovkami uživatelů tohoto programu a ti jim posílají své požadavky, podle nichž se program neustále rozšiřuje.

Na internetových stránkách programu se začínají shromažďovat zajímavé texty, videa, fota z hasičské oblasti a hasiči si tyto zajímavé informace mohou stáhnout zadarmo.

Cílem autorů programu je poskytovat co nejvíce informací široké obci hasičské, a tím jim alespoň trochu usnadnit a zpestřit jejich záslužnou práci.
Sdílet