Pátek 1. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

SMLOUVA O SOUČINNOSTI

Text k použití pro sportovní kluby.

SMLOUVA O SOUČINNOSTI
sportovních hasičských klubů a občanských sdružení působících na úseku PO a sportuPodle § 16 zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších změn a doplňků


Česká hasičská sportovní federace, o. s.
Se sídlem v Ostravě
Zastoupený Ing. Zdeňkem Nytrou
IČ: 26649322
Bankovní spojení: 211697098 / 0300
Na straně jedné

a

Sportovní klub
Se sídlem
Zastoupený
IČ:
Bankovní spojení:
Na straně druhéUzavírají tuto

smlouvu o součinnosti

Článek 1
Účelem součinnosti je vytvořit svaz, v příloze uvedených členských subjektů, s názvem Česká hasičská sportovní federace, o. s. (dále jen „ČHSF“) se sídlem v Ostravě, jehož cílem bude zabezpečovat jejich společné zájmy a potřeby.

Článek 2
ČHSF je otevřeným svazem pro všechny členské subjekty v České republice, které splňují podmínky členství podle stanov ČHSF, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Článek 3
Způsob provádění součinnosti, práva a povinnosti členských subjektů a prostředky, kterými k součinnosti přispívají, jsou dány stanovami ČHSF.

Článek 4
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podepsání zúčastněnými smluvními stranami v příloze této smlouvy
Sdílet