Čtvrtek 30. listopadu 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pozor na používání zábavní pyrotechniky

Oslava Silvestra bývá spojena s bujarým veselím, které někdy může skončit tragédií. Statistiky a dokumentované případy zranění, někdy i smrti, pravidelně varují a vybízejí k opatrnosti zejména při manipulaci se světlicemi, dělbuchy a ohňostroji.

Opět je na místě zvýšená opatrnost v manipulaci s nimi. Na Silvestra většinou využíváme prostředky, které se aktivují – odpalují na otevřeném prostranství. Je celá řada výrobků s různými efekty. Převládají výrobky s efekty světelnými a zvukovými.

· Je třeba dbát na to, aby výrobky byly průmyslově vyráběné.
· Vyvarovat bychom se měli používání neschválených, podomácku vyrobených pyrotechnických efektů.
· Průmyslově vyráběná zábavní pyrotechnika by se měla používat v souladu s návodem.
· Prodej této zábavní pyrotechniky a manipulaci s ní upravuje vyhláška báňského úřadu 174/1992 Sb. VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu ze dne 16. března 1992 o pyrotechnic­kých výrobcích a zacházení s nimi.

Prodej a používání pyrotechnických předmětů
Pyrotechnické předměty třídy I mohou být prodávány osobám mladším 18 let.
Pyrotechnické předměty třídy II mohou být prodávány jen osobám starším 18 let.
Pyrotechnické předměty třídy III mohou být prodávány jen osobám s kvalifikací odpalovače ohňostrojů.
Stánkový prodej může být prováděn jen při prodeji pyrotechnických předmětů třídy I !

Nikdy bychom s pyrotechnickými předměty neměli manipulovat pod vlivem alkoholu nebo látek ovlivňujících naši pozornost (léky, návykové látky – drogy). V žádném případě by s těmito výrobky neměly manipulovat děti, ani pod dohledem dospělých osob.

Opatrně bychom měli také zacházet s různými dělbuchy a petardami, které sice z hlediska hoření neznamenají zvýšené riziko, ale díky svým, mnohdy značným, zvukovým efektům mohou v případě nevhodného odpálení poškodit sluch osoby, která s nimi manipuluje nebo dalších osob, které se vyskytují poblíž.

Pozor také na naše zvířecí miláčky. Psi a kočky mají mnohem vyvinutější sluch než lidé a při nadměrném hluku trpí. Někdy může dojít i k trvalému poškození jejich zdraví, zejména psychiky.

Jen při rozumném přístupu a snižování rizik vyplývajících z nástrah kolem oslav na konci roku prožijeme klidné svátky ve zdraví a pohodě.


por. Bc. Martina Žahourková
tisková mluvčí
HZS Královéhradec­kého kraje
Sdílet