Čtvrtek 30. listopadu 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči opět školili učitele základních a středních škol

Ve dnech 24. listopadu až 7. prosince 2006 proběhlo na území Libereckého kraje školení učitelů základních a středních škol. Školení bylo svými čtyřmi tématy zaměřeno na doplnění a rozšíření problematiky „Ochrana člověka za mimořádných událostí “.

Ta je v současnosti vyučována na základních a středních školách v rozsahu šesti vyučovacích hodin ročně. Svým obsahem toto školení plynule navazovalo na školení učitelů z jara 2006, kdy byla prezentována příslušníky Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje z odboru ochrany obyvatelstva a plánování první čtyři témata.

Odbor ochrany obyvatelstva a plánování HZS LK zvolil pro druhou část školení následující témata:
1. povodně a digitální povodňový plán Libereckého kraje
2. základní úkoly Policie ČR při mimořádných událostech
3. řešení krizových stavů ve zdravotnických zařízeních
4. požární výchova obyvatelstva

Jednotlivá témata učitelům přednesli kvalifikovaní lektoři z řad Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje a další. Za HZS LK se školení zúčastnil por. Bc. M. Dvořák, vedoucí oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva z KŘ HZS LK a dále za ÚO Česká Lípa stržm. H. Králová, za ÚO Jablonec n. N. ppor. J. Vrabec a za ÚO Semily npor. Ing. V. Kopal. Garantem celého školení byla paní M. Stránská z Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) a ve spolupráci s paní Mgr. J. Kvochovou z odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje zajišťovaly organizační stránku školení.

Celkem byla zorganizována 4 školení, která proběhla v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Liberci a v Semilech.

Dne 24.11. proběhlo školení v Liberci v zasedací místnosti NIDV, kde se zúčastnilo 19 učitelů.

Dne 29.11. proběhlo školení v Semilech, v zasedací místnosti městského úřadu, účastnilo se 23 učitelů.

Dne 6.12. proběhlo školení v České Lípě v zasedací místnosti městského úřadu, s účastí 25 učitelů.

Dne 7.12. proběhlo školení v Jablonci n. N. v zasedací místnosti městského úřadu s účastí 22 učitelů.

Počátkem roku 2007 proběhne s NIDV jednání ohledně připravovaného školení učitelů pro školní rok 2007–2008.


por. Bc. Michal Dvořák
vedoucí oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva KŘ HZS LK
Sdílet