Pátek 27. května 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ze sirény zněl špatný poplach

Softwarová chyba vystrašila řadu občanů města Zlína, když siréna měla vyhlásit poplach – výjezd k požáru pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Prštné, místo toho se z ní však ozývalo “všeobecná výstraha… radiační nebezpečí.“

Prohlášení HZS Zlínského kraje k závadě na vyhlašovacím zařízení varovacího systému
nečekaná komplikace vystrašila řadu občanů města Zlína

Dne 8. 1. 2007 ve 21:33 hod. byli hasiči informováni o požáru stolárny ve Zlíně, Kudlově.
Požár byl přijat na telefonním centru tísňového volání TCTV 112 Zlín a ve 21:34 hod. bylo zahájeno zpracování události operačním důstojníkem HZS Zlínského kraje.

Podle požárního poplachového plánu byl ve 21:35 vyhlášen poplach HZS Zlínského kraje pro stanici profesionálních hasičů Zlín. Poplach byl vyhlášen také jednotce sboru dobrovolných hasičů Prštné přes tři elektronické sirény.
Několik minut po vyhlášení přijalo TCTV 112 Zlín první hovor s informací, kde oznamovatel tvrdil, že siréna hlásí “všeobecná výstraha… radiační nebezpečí.“ Následně docházelo k desítkám hovorů od vyděšených lidí, kteří nám oznamovali podobné informace. Všechny volající jsme ujistili, že se jedná o planý poplach a že došlo k systémové chybě.

Při zpětné kontrole celého systému varování a vyrozumění jsme zjistili, že od HZS Zlínského kraje k vysílačům opravdu odešel signál „požární poplach s informací“. Operační důstojník prověřil i kód signálu, který byl u všech tří sirén stejný a potvrdil správnost zadání signálu.
O další pomoc při zjištění závady jsme požádali také krajské operační středisko HZS Jihomoravského kraje, kde jsme byli ujištěni, že na vysílač skutečně přišel signál „požární poplach s informací.“

Spojili jsme se s Městskou policií Zlín, kterou jsme informovali o události a požádali jsme, ať ze svého systému občanům verbálně nahlásí, že se jednalo o planý poplach. Strážníci vyhodnotili situaci tak, že se pravděpodobně jedná o technickou závadu a při dalším vstupu do systému není záruka požadovaného výstupu. K zamezení dalších dezinformací bylo od tohoto kroku upuštěno.
Následným šetřením bylo tedy vyloučeno, že by závada vznikla chybou nebo omylem obsluhy systému na operačním středisku HZS Zlínského kraje. Další šetření vede ke koncovému zařízení pro vyhlašování varování obyvatelstvu. Správnost jeho naprogramování a celou funkčnost dnes dopoledne prověřuje specializovaná firma, která se stará o servis těchto zařízení.
Je důležité také připomenout, že pravidelné zkoušky sirén, které se provádí každou první středu v měsíci, jsou naprogramovány na signál „zkouška“ a nikoliv na tzv. ostrý signál poplachu. Proto také závada nebyla zjištěna dříve, ale až při skutečném vyhlášení poplachu.
HZS Zlínského kraje chce veřejnost uklidnit, že k žádné radiační havárii nedošlo a že se jednalo o technickou závadu. Nikdy v minulosti jsme nezaznamenali podobnou závadu a pro mnohé z nás je to velmi překvapivé.

Dne 9. 1. 2007 v 11:00 hod. obdržel HZS Zlínského kraje informaci o výsledku zkoumání koncového zařízení varovného systému. Technik servisní společnosti sdělil, že po jeho prověrce sirény byla skutečně zjištěna softwarová chyba v systému zařízení. Byla tak oficiálně potvrzena předpokládaná závada.

mjr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet