Pondělí 23. května 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Konference Lidé a organizace při a po mimořádných událostech

Této akce, kterou pořádají humanitární organizace ADRA a HZS Libereckého kraje v Liberci, se zúčastní jak oficiální složky Integrovaného záchranného systému, tak občanské neziskové organizace a zvána je i veřejnost.

Akce se uskuteční ve čtvrtek 8. února 2007 od 9:00 hodin v Centru Babylon. Podrobnosti o konferenci, program a přihlášku k účasti je možno nalézt na
http://adra-konference-liberec.zenitweb.cz

Smyslem konference je:

§ spojovat organizace, které se zabývají pomocí v mimořádných událostech, pomáhat k jejich vzájemnému lepšímu poznání, a tím k účinnější a koordinovanější pomoci při událostech samotných.
§ pomoci kultivovat prostředí, ve kterém se pomáhá, tak, aby byly posíleny systémy primární sociální opory, jako je svépomoc, vzájemná pomoc a pomoc vycházející z rodiny a komunity.
§ přispět k tomu, aby pomoc při i po mimořádných událostech byla poskytována ve vzájemné spolupráci, kvalitně a účinně.

Cíle konference jsou:

§ shromáždit zaangažované lidi na jednom prostoru, aby došlo k potkání a efektu „víme o sobě“
§ seznámit se navzájem s existencí jednotlivých organizací, jejich podílem při pomoci a představami o dobré pomoci
§ případně vyladit filozofii pomáhání: jak, kdy a proč pomáhat

Tato konference je pořádána v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR „Vytvoření a koordinace sítě PIT (psychosociálních intervenčních týmů)“. Konference navazuje na dvě národní konference „Víme o sobě“ organizované ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR. První konference se zúčastnilo 120 a druhé 160 zástupců organizací, které se zabývají psychologickou, sociální a humanitární pomocí při mimořádných událostech. Jedním ze závěrů jednání na těchto konferencích byla potřeba uskutečňovat podobná setkání na úrovni regionů. V Libereckém kraji je konference podobného druhu organizována poprvé.


por. Mgr. Iva Michalíčková
tisková mluvčí HZS Libereckého kraje

Podrobný program konference je zde
Sdílet