Úterý 3. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cech hasičský na TU vo Zvolene symbolicky prijal do svojich radov ďalších študentov

V predstihu, pred oslavami sv. Floriána, sa 30. apríla 2013 už po 9. krát na Technickej univerzite vo Zvolene uskutočnilo slávnostné prijímanie študentov prvého ročníka študijného odboru 8.3.1 Ochrana osôb a majetku do Cechu hasičského.

Symbolický cech má za úlohu prijať do svojich radov tých študentov, ktorí spĺňajú študijné kritériá po prvom semestri štúdia v tomto náročnom odbore. Podmienkou prijatia je absolvovanie všetkých skúšok za uvedený semester, s možnosťou prenosu jednej neurobenej skúšky do ďalšieho semestra, alebo ročníka.

Keď sa pozrieme na predmety, ktoré musia študenti, budúci adepti hasičských odborov, absolvovať, nie je to nič jednoduché. Úvod do ochrany pred požiarmi a právne predpisy, Matematika, Fyzika v OPP, Chémia I., Odborná služobná a fyzická príprava, Mikro a makroekonómia. Aj predmetové zloženie prvého semestra jednoznačne hovorí o náročnosti tohto študijného odboru.

Navyše, ak študenti na odbor prichádzajú po absolvovaní predchádzajúceho stupňa vzdelávania, kde sa často prírodovedným predmetom nevytvára dostatočný priestor. Aj z tohto dôvodu predstúpilo pre slávnostný senát len 42, z celkového počtu 83 študentov prvého ročníka. Z nich 20 malo úspešne ukončený prvý semester a 22 chýbala jedna skúška.

Slávnostný ceremoniál sa začal ako tradične príchodom zástavy DHZ TU vo Zvolene a cechového senátu. Do senátu tento rok prijali pozvanie predseda Územného výboru DPO SR Detviansko – zvolenského Jozef Hric, prodekan DF TU vo Zvolene doc. Ing. Ján Sedliačik, PhD. a vedúci katedry protipožiarnej ochrany PaedDr. Peter Polakovič, PhD.

Po predstavení kandidátov na prijatie do cechu prodekan fakulty vo svojom príhovore vyzdvihol aktívnu prácu členov katedry ale aj aktivitu študentov tohto odboru pri reprezentácii fakulty a univerzity.

V závere príhovoru zaželal prijímaným študentom veľa ďalších študijných úspechov, ale zároveň vyzval aj tých, ktorí toto kritérium nesplnili, k zvýšenému študijnému úsiliu.

Podotkol, že členovia DHZ TU vo Zvolene, spolu s pracovníkmi katedry, vytvorili novodobú tradíciu, ktorá sa úspešne prejavuje v pozitívnej motivácii študentov. Veď do cechu môžu byť študenti prijatí len raz, v prvom ročníku a to práve počas tohto aktu.

Práve pamätný list, ktorý študenti pri cechovaní dostanú, im bude celý život pripomínať to, akým spôsobom sa postavili k plneniu základnej povinnosti na každej univerzite. K samotnému štúdiu.

Po tomto príhovore nastal akt slávnostného prijímania do cechu.

Pod symbolickým dohľadom sochy sv. Floriána, Jozef Hric, ako hlavný cechmajster, za asistencie predsedu – veliteľa DHZ TU vo Zvolene Mgr. Ing. Ivan Chromek, PhD., pristúpil k prijímaniu študentov do cechu. Slová: „Prijímam Vás do Cechu hasičského“, si v tento deň vypočuli:

Kristína Árvayová, Roman Babiak, Tomáš Benedik, Miroslava Budayová, Peter Capulič, Peter Cibuľa, Maroš Čerevka, Michal Danek, Matúš Ďurica, Eliška Farkašová, Iveta Filinová, Rastislav Gondáš, Adriana Hollá, Ján Horanský, Ján Hvižďak, Peter Jaššo, Dušan Jurky, František Jurký , Norbert Kaclík, Katarína Kahanovská, Nikolas Kramár, Andrej Krbušik, Patrik Kučera, Peter Lačný, Milan Macko, Michal Malek, Matúš Mudrý, Peter Očenáš, Štefan Paučo, Barbora Pigová, Michaela Pospíšilová, Martin Remeta, Martina Riečanová, Patrik Sčensný, Martina Schneiderová, Ľubomír Slašťan, Eva Sporná, Peter Stahovec, Nikoleta Szirmaiová, Ondrej Ťavoda, Petra Vállová a Rastislav Veľas.

Po ukončení slávnostného aktu vo svojom príhovore vedúci katedry protipožiarnej ochrany PaedDr. Peter Polakovič, PhD. vyslovil želanie, aby pri sumarizácii výsledkov prvého ročníka počet úspešných študentov prekročil výsledok s ktorým bol senát slávnosti oboznámený na začiatku slávnosti. Na záver zaželal študentom veľa ďalších úspechov.

Po príhovore bol prečítaný rozkaz veliteľa DHZ. Na základe ukončenia prvého stupňa vysokoškolského štúdia a úspešnej reprezentácii DHZ a univerzity v hasičskom športe boli povýšení do hodnosti mladší technik títo členovia zboru: Bc. Martina Kováčová, Bc. Petra Cagalová, Bc. Katarína Pecháčková, Bc. Juraj Varholák, Bc. Martina Pittnerová, Bc. Erik Molnár.

Slávnostné prijímanie študentov končilo neformálnou večernou akciou, ktorou bol večerný výstup na Pustý hrad.

Text: Mgr. Ing. Ivan Chromek, PhD.
Foto: Pavol Koreň

Sdílet