Sobota 27. unora 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Simulovaný požár v základní škole v Hýskově prověřil profesionální i dobrovolné jednotky na Berounsku

Jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Beroun společně s jednotkami SDH obcí Hýskov a Chyňava se 4 cisternovými automobilovými stříkačkami, automobilovým žebříkem a velitelským automobilem se zúčastnila prověřovacího cvičení v hýskovské základní škole.

Námětem cvičení byl požár v pomocném skladu ve 3. nadzemním podlaží budovy školy, který uvěznil v jedné třídě 19 dětí a 2 dospělé osoby. Před příjezdem hasičů proběhla evakuace zbytku školy, děti s učitelkami z ostatních tříd spořádaně čekaly před školou na příjezd hasičů.

Hasiči provedli v dýchací technice bojové rozvinutí jednoho vysokotlakého proudu k hořící místnosti a průzkum objektu pomocí termovizní kamery. Po nalezení třídy s uvězněnými dětmi byla zahájena záchrana ohrožených dětí a dospělých přes zakouřený prostor pomocí vyváděcích masek.

Pětice hasičů s vyváděcími maskami dostala do bezpečí všech 21 osob během 11 minut, po doprovodu zakouřeným prostorem si děti od nich přebírali další hasiči, kteří je evidovali a vyváděli na shromaždiště před školou. Po simulovaném uhašení požáru byla škola odvětrána pomocí přetlakového ventilátoru. V rámci cvičení proběhl i nácvik poskytování posttraumatické intervenční péče, kdy jedno z dětí obdrželo plyšového Dráčka Záchranáčka.

Na závěr krátkého, ale intenzivního cvičení byly děti soutředěny do tělocvičny, kde jim hasiči objasnili celý průběh zásahu a zásady správného chování při požáru. Po zodpovězení všetečných dotazů pak měly děti možnost si venku prohlédnout požární techniku.

mjr. Ing. Tomáš Hradil
velitel stanice Beroun
HZS Středočeského kra­je

Sdílet