Sobota 9. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výbuch pece s následným požárem

Jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Beroun společně s jednotkou SDH obce Králův Dvůr a Policií ČR zasahovala včera, 29. 1. 2007, u výbuchu pece s následným požárem v areálu firmy Saint Gobain v Králově Dvoře.

29. 1. 2007 18:11 hodin

Jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Beroun s technikou VEA-HUNDAI, CAS 25-IVECO, CAS32-T815 a VEA-Š Fabia společně s jednotkou SDH obce Králův Dvůr s technikou CAS K25-LIAZ a CAS24-Š706 a Policií ČR zasahovala u výbuchu pece s následným požárem v areálu firmy Saint Gobain v Králově Dvoře.

Po příjezdu jednotek na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár vzniklý
v důsledku propálení vyzdívky, následného rozstřiku žhavé litiny a jejímu vytečení do havarijní jímky. Při oznámení na tísňovou linku bylo uvedeno, že došlo k výbuchu pece. K výbuchu pravděpodobně došlo následkem kontaktu rozpálené litiny s vodou z chladícího okruhu indukčních cívek, jakým způsobem se voda do kontaktu se žhavým kovem dostala, bude předmětem následného šetření.

Vzhledem k riziku následných výbuchů dle sdělení směnového mistra byla provedena evakuace cca 100 osob z objektu a Policií ČR byla uzavřena průjezdní komunikace okolo areálu podniku. Po provedení evakuace byla určena průzkumná skupina, která spolu s technologem provedla posouzení stavu pece. K hašení elektroinstalace indukční pece
a okolních hořících předmětů, aby bylo zamezeno dalšímu šíření požáru, byla následně vyčleněna dvoučlenná skupina hasičů v izolačních dýchacích přístrojích, která požár průběžně hasila za pomoci pojízdného práškového hasícího přístroje PG50.

Po pominutí rizika výbuchu pece a kontrolním měření teploty tělesa pece bylo provedeno její ochlazení 1 proudem C, ukončeny likvidační práce a místo zásahu bylo ve 20:15 předáno oprávněnému zástupci podniku k technologickému dořešení události.

Následným šetřením příčiny vzniku požáru bylo zjištěno, že došlo vlivem technologické závady na vnitřní vyzdívce pece k jejímu prohoření, poškození rozvodu vody sloužící k ochlazování pláště pece a smíšení chladící vody s tekutým kovem. Škoda způsobená požárem byla firmou SAINT GOBAIN předběžně vyčíslena na 4,5 mil. Kč.

-wap-

mjr. Ing. Tomáš Hradil
velitel stanice Beroun HZS Středočeského kraje
vrchní komisař

a

mjr. Libor Pospíšil
vedoucí oddělení zjišťování příčin požárů
HZS Středočeského kraje – KŘ
Sdílet