Neděle 3. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Kdo byl vlastně Karel Krohn

Jedna z nejznámějších hasičských osobností, zakladatel prvního hasičského sboru v Čechách ve Velvarech okres Kladno.

Narodil se v Bratkovicích nedaleko Velvar, v rodině obchodníka 25. října 1846. Po přerušení studií odjíždí do Berlína ke svým obchodním známým a odtud do Hamburku, kde nastoupil místo v jednom z předních obchodních domů.

Krátce před svým návratem domů byl v Hamburku svědkem velkého požáru. Zde obdivoval pohotovost, umění a obratnost, s jakou si počínali členové ochranných sborů. Byl uchvácen a myšlenka vycvičit podobný sbor doma v něm utkvěla natrvalo. Spoluobčanům doma vyprávěl své zážitky a doporučoval zřízení takového sboru ve Velvarech. Vedla ho k tomu i četnost požárů ve městě a okolí. V listopadu 1863 byla podána žádost o povolení spolku. Dne 22. května 1864 byly schváleny stanovy spolku, který se přejmenoval na Sbor dobrovolných hasičů. Kromě funkcionaření ve sboru se stal ve svých 24 letech náměstkem purkmistra a v podstatě vládl celému městu. Občané velmi oceňovali jeho přístup ke spravedlnosti. Karel Krohn byl i jinak veřejně činný. Byl členem okresního výboru, okresní školní rady, besedy, spořitelny a záložny. V obecním zastupitelstvu setrval až do své smrti. Ze svého majetku dokázal podporovat každou dobrou věc a myšlenku morálně i hmotně. Nedožil se již 50. výročí hasičského sboru, neboť 14. února 1913 umírá ve věku nedožitých 67 let.

Karel Krohn si neuvědomoval, že klade základy k mohutné organizaci, které dal do vínku dobrovolnost. Tím posvětil celé hasičské snažení, tím mu dal vyšší poslání a opodstatnění. Jeho památka bude nám vzorem a posilou k další práci.

Zdroj: SDH Velvary

Lukáš Vejvar, Požáry.cz
Sdílet