Úterý 3. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na vodním díle Gabčíkovo se cvičilo, při srážce lodí a následném požáru zasahovali hasiči z České i Slovenské republiky

V pátek 14. června odjela podstatná část jednotky sboru dobrovolných hasičů z Uherského Brodu do Šamorína, aby se zde zúčastnila mezinárodního cvičení na vodním díle Gabčíkovo.

Touto akcí vyvrcholil EU podporovaný projekt Šamorín – Uherský Brod „Bohu ku cti, bližnému na pomoc“, díky kterému se hasiči obou sborů vybavili novou technikou potřebnou při zásazích na vodě (člun Zodiak) nebo proti vodě (protipovodňové bariéry, kalová a plovoucí čerpadla).

Nutno podotknout, že oba sbory si již novou techniku mohli vyzkoušet při ostrých zásazích při letošních povodních v ČR i při hledání pohřešovaných osob v prostoru vodního díla Gabčíkovo.


Námětem cvičení, které připravili slovenští hasiči, byla srážka výletní lodi Morava s malým plavidlem, při které došlo ke zranění většího počtu osob a požáru lodi. Tedy událost, se kterou už mají šamorínští hasiči své zkušenosti.

Uherskobrodští hasiči se do cvičení zapojili jedním družstvem vybaveným plovoucím čerpadlem Kataramo 1800, které bylo určeno k odčerpávání vody z podpalubí lodi. Dále výjezdovou skupinu Zdravotnické záchranné služby posílil hasič-zdravotník, který přímo na palubě lodi prováděl třídění raněných a poskytoval spolu se svými kolegy první pomoc raněným.

Zbytek brodských hasičů sehrál roli pasažérů lodi Morava. V tomto jim zdatně sekundovala také skupina figurantů ze šamorínských škol, umě namaskovaných členy Slovenského červeného kříže.

Po simulované srážce obou lodí byla událost kapitánem ohlášena na tísňovou linku. Operačním střediskem byly k řešení události vyslány jednotky dobrovolných hasičů ze Šamorína s cisternou a technickým automobilem s motorovým člunem.

Po spuštění člunu na hladinu a příjezdu k asi 300 m vzdálené lodi provedla posádka člunu průzkum jejího okolí a podařilo se jí také na loď vstoupit. Byl upřesněn rozsah nehody a povolány další jednotky.

S čluny se na místo události dostavili profesionální hasiči z Dunajské Stredy, dobrovolní hasiči z Gabčíkova a Vodná záchranná služba z Bratislavy. Z letiště M.R.Štefánika Bratislava byl povolán technický automobil, vybavený pro poskytování pomoci při hromadných neštěstích. Kromě hasičů se na místo dostavilo také několik posádek záchranné služby, Slovenského červeného kříže a průmysloví potápěči z Bratislavy.

Hasiči z letiště postavili provizorní molo z nafukovacích lavic a zřídili stanoviště pro příjem raněných, které si na břehu přebíraly posádky záchranné služby. Obě lodi byly postupně evakuovány, požár na palubě byl uhašen jedním C proudem od plovoucího čerpadla a voda z podpalubí byla odčerpána. Následně se ke své práci dostal potápěč v těžkém obleku, který prohlédl trup lodi a zhodnotil její poškození. Tímto bylo cvičení ukončeno.

Na cvičení navazovala ukázka použití protipovodňových bariér brodských hasičů. Ti je tentokrát využili pro stavbu provizorní nádrže na jímání vody z poškozené hráze vodního díla.


Cvičení se setkalo s velkým zájmem veřejnosti, která si mohla prohlédnout techniku a vybavení všech složek integrovaného záchranného systému. Nástup po skončení cvičení byl také oficiálním ukončením již zmiňovaného projektu, který ve svých projevech zhodnotili zástupci vedení obou měst.

Tak jak se již stalo pravidlem, i toto cvičení si vyžádalo ostrý výjezd uherskobrodských hasičů, kteří zůstali v pohotovosti v Uherském Brodě. V 16:54 byl jednotce vyhlášen poplach a čtyři hasiči vyjeli s CAS na Technickou pomoc.


Nedělní dopoledne bylo vyhrazeno na seznámení brodských hasičů s vodním dílem Gabčíkovo a pravidly při práci na vodě. Tohoto úkolu se zhostili jejich šamorínští kolegové. Hasiči si také vyzkoušeli improvizovaný pohon člunu pomocí plovoucího čerpadla.

Odpoledne se všichni hasiči přesunuli do Čunova, aby se ve zdejším umělém kanále seznámili s prací na divoké vodě a získali zkušenosti při ovládání raftů.

Projekt spolufinancovaný oběma městy a EU, byl tímto zakončen. Díky němu se podařilo zlepšit nejen materiální vybavení obou sborů, ale především zvýšit jejich odbornou úroveň a schopnost pomáhat při zdolávání mimořádných událostí.

Petr Brauner, Jiří Skočovský, JSDH Uherský Brod

Sdílet