Úterý 3. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Únik kyseliny dusičnej z prepravnej cisterny medzi obcou Dolný Štál a Topoľníky

Dňa 29.07.2013 o 17:27 hod. bol na ohlasovňu požiarov Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede ohlásený únik neznámej zapáchajúcej látky z odstaveného kamióna s cisternou na ceste III. triedy č. 06336 medzi obcou Dolný Štál a Topoľníky.

Na miesto udalosti bola vyslaná jednotka Hasičského a záchranného zboru o počte štyroch príslušníkov s technikou Mercedes-Benz Atego a Iveco Trakker. Jednotka dorazila na miesto udalosti v čase 17.39 hod. Príslušníci v plnej ochrane prieskumom zistili, že sa jedná o kamión značky Iveco Stralis maďarskej poznávacej značky a vytekajúca kvapalina je 59 % kyselina dusičná (HNO3) – prchavá látka, dráždi dýchacie cesty, pôsobí leptavo a spaľuje pokožku. V cisterne boli dva kontajneri tejto chemickej látky o množstve 22.800 kg.

O udalosti bol okamžite vyrozumený riadiaci dôstojník, ktorý vyrozumel odbor krízového riadenia a civilnej ochrany Obvodného úradu v Dunajskej Strede. Kyselina dusičná vytekala zospodu zadnej časti cisterny prasklinou a na povrchu spevnenej odstavnej plochy vytvárala vriacu zmes.

Veliteľ zasahujúcej jednotky Hasičského a záchranného zboru rozhodol o vykonaní prečerpania kyseliny dusičnej z poškodenej cisterny. Nakoľko veliteľ zásahu predpokladal, že zásah bude zložitý, na miesto udalosti bola vyslaná ďalšia jednotka o troch príslušníkoch s technikou Mercedes-Benz Vario z hasičskej stanice vo Veľkom Mederi a dekontaminačná súprava z hasičskej stanice v Dunajskej Strede. Na miesto udalosti bola povolaná polícia a záchranná zdravotná služba. Zároveň bola vyrozumená dodávateľská spoločnosť Duslo, a.s. Šaľa, ktorá na miesto udalosti vyslala štvorčlennú jednotku závodného hasičského útvaru s čerpadlom na prečerpávanie nebezpečných látok.

Bola vytýčená bezpečná zóna, ktorá bola následne ohradená a pomocou polície bola uzavretá cesta medzi obcami Dolný Štál a Topoľníky. Vzhľadom na skutočnosť, že miesto udalosti sa nachádzalo len približne 50 metrov od železničného priecestia č. 06336–001, bola pozastavená železničná doprava na dotknutom úseku. Doprava na železnici bola obnovená o 20:20 hod.

Po príjazde záchrannej zdravotnej služby bol ošetrený vodič kamióna, nakoľko bol v oblasti dolných končatín zasiahnutý vytekajúcou kyselinou dusičnou, avšak bez zranení. Následne jednotka záchrannej zdravotnej starostlivosti zotrvala na mieste udalosti až do ukončenia zásahu a vykonávala priebežne kontrolu zdravotného stavu zasahujúcich príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a závodného hasičského útvaru.

Kyselina dusičná bola prečerpávaná do strednej kazety (nádrže), ktorá bola v poškodenej cisterne kamióna prázdna a jej obsah postačoval na príjem prečerpávanej látky. Prečerpávanie unikajúcej kyseliny dusičnej bolo ukončené o 22:45 hod. Počas zásahu boli zasahujúci príslušníci ako aj nasadená technika priebežne dekontaminovaní.

Počas celej akcie bol zásah príslušníkov istený jedným „C“ prúdom, ďalší „C“ prúd bol nasadený na dekontamináciu. Po konzultácii s pracovníkom spoločnosti Duslo, a. s. Šaľa bolo miesto udalosti (pôda ako i spevnená betónová plocha) neutralizované vápenným hydrátom. Dekontaminovaný bol aj celý povrch cisterny a kamiónu. Podľa intenzity úniku sa predpokladá, že z cisterny mohlo uniknúť cca 100 litrov kyseliny dusičnej. K ohrozeniu obyvateľstva a zasahujúcich príslušníkov nedošlo. Zásah bol ukončený o 0:23 hod. dňa 30.07.2013.

npor. Ing. Tomáš Bílik
samostatný odborný inšpektor
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave

Sdílet