Pondělí 11. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Ruská ruleta o život i o peníze IV.

Dnes na téma: Přeplněné sklepy a půdy mohou znamenat značné riziko.

Každý bytový dům má domovní sklepy, případně půdní prostory, které slouží k odkládání předmětů souvisejících s provozem domácností. V mnoha případech se však postupem let z těchto místností stanou doslova skladiště, která si co do sortimentu a množství nejrůznějších serepetiček nezadají se skutečným vetešnickým krámkem z meziválečného období.
Na půdách a v domovních sklepech tak nacházíme mimo starého nábytku, elektrospotřebičů, jízdních kol, součástek motorek a automobilů také barvy, ředidla a kanystry s benzínem nebo naftou či acetonem. Výjimkou zdaleka nejsou ani tlakové lahve s propan-butanem o objemu 2 nebo 10 kilogramů. Ti „nejodvážnější“ pak ve sklepech skladují i acetylenové svářecí soupravy, 30 litrové PB lahve, nebo dokonce střelný prach pro přebíjení nábojů. Jednou jsme dokonce zadokumentovali i případ, kdy v chodbě obytného domu bylo několik stovek kilogramů zábavní pyrotechniky. Kdo neuvidí na vlastní oči, nedokáže si vůbec představit, jaké peklo dokáže při požáru rozpoutat takto správně namíchaný koktejl. Plasty, lakované dřevo, hadry, hořlavé kapaliny, hořlavé plyny…Během pár minut dochází k celkovému vzplanutí tzv. flash-over efektu a jedovaté zplodiny během mžiku zaplní schodiště a chodby. Úniková cesta je zcela odříznuta.
Zásah hasičů je komplikován použitím dýchací techniky a skutečností, že prvotním úkolem příslušníků a členů jednotek PO je zachraňovat osoby a teprve potom hasit. Proto následky takových požárů bývají velmi tragické a nezřídka si vyžádají i lidské životy.
Předcházet těmto katastrofickým scénářům je přitom naprosto jednoduché. V prostorách sklepů skladovat pouze ty předměty, které bezprostředně souvisejí s provozem domácnosti a čas od času, třeba na jaře, udělat společný generální úklid (můžete ho nazvat třeba „jarní vymetání pavouků“). Zkrátka domluvit se se spolubydlícími, přistavit vozík a nepotřebné a přebytečné věci odvézt do nejbližšího sběrného dvora.
Co se týče skladování hořlavých plynů, hořlavých kapalin, pyrotechnických předmětů nebo výbušnin, je třeba, aby samospráva každého domu řádně poučila spolubydlící, že zákon o požární ochraně i další předpisy skladování těchto látek ve společných prostorách domů přímo zakazují. Může se tak jednat totiž o přestupek, za který může hasičský záchranný sbor kraje udělit dotyčnému hříšníkovi nemalou pokutu, a to až do výše 20 tisíc Kč. Vlastník objektu pak může dostat ve správním řízení pokutu až 250 tisíc Kč, což s ohledem na možné riziko není až zas tak příliš.
Na závěr je třeba ještě připomenout, že v prostorách pro ukládání kol a kočárků je možno parkovat pouze motocykly o zdvihovém objemu do 50 ccm, přičemž nesmí docházet k úniku benzínu. Větší motorky musí být pouze v prostorách, které splňují technické podmínky pro garáže motorových vozidel. Bližší podrobnosti o povinnostech právnických i fyzických osob jsou uvedeny v zákoně o PO č. 133/1985 Sb. v platném znění a ve vyhlášce o požární prevenci č. 246/2001 Sb.

Autor článku :
mjr. Ing. Jan Novotný
vrchní komisař, vedoucí odd. prevence
HZS Pardubického kraje územní odbor Svitavy


por. Bc. Vendula Horáková
komisař – tisková mluvčí HZS Pardubického kraje

-kaw-
Sdílet