Pondělí 4. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výbuch s požárem v malenovické slévárně

Dne 2. 3. 2007 v 18:08 hod. na místo požáru vyjela jednotka HZS podniku ZPS Malenovice s jedním zásahovým vozidlem, kterou posílily jednotky hasičů ze Zlína s cisternou a speciálním kombinovaným hasicím vozem a jednotka hasičů z Otrokovic s další cisternou.

Jako první na místo dorazila jednotka hasičů podniku, která přijela do dvou minut. Po příjezdu bylo zjištěno, že došlo k výbuchu a následnému požáru u elektrické indukční tavicí pece. Hasiči se okamžitě zapojili do hasebních prací, které už před jejich příjezdem započali sami zaměstnanci slévárny. K hašení nebylo možné použít vodu, a tak bylo postupně spotřebováno velké množství ručních a mobilních hasicích přístrojů. Velitel zásahu si nechal přes operačního důstojníka HZS Zlínského kraje vyslat posily. Na místo byl vypraven speciální kombinovaný hasicí vůz, který obsahuje velkou zásobu hasicího prášku a je využíván jen v případě mimořádných událostí.

Do příjezdu profesionálních hasičů ze Zlína a Otrokovic dál pokračovaly hasební a lokalizační práce u pece. Zaměstnanci a podnikoví hasiči spotřebovali na čtyřicet hasicích přístrojů a k ochlazování vytečené taveniny použili slévárenský písek. Jejich prvotním zásahem se podařilo zabránit rozšíření požáru do okolí.

Hasiči ze Zlína vjeli se speciálem do budovy slévárny a k místu požáru natáhli vedení s práškem. Do tunelu pod pece museli hasiči vyřezat motorovou kotoučovou pilou otvor, kterým se pokusili hasit požár elektrického vedení indukční cívky pece, hořící hydrauliku a další technologie. Vlivem technické závady na voze se však hasičům nepodařilo spustit naplno práškový proud, a hašení tak nebylo plně účinné. Velitel okamžitě rozhodl o náhradním způsobu hašení pomocí dalších ručních práškových hasicích přístrojů, které začali zaměstnanci podniku hromadně svážet z ostatních provozů firmy.

Asi po hodině hasebních prací se podařilo zvládnout všechna místa požáru, ke kterým hasiči jen pomalu postupovali v dýchacích přístrojích. Systematicky tak pronikli i do prostoru tunelu pod pecí, kde požár vznikl. Po celou dobu zásahu pomáhali hasičům zaměstnanci podniku, kteří kyvadlově naváželi další ruční hasicí přístroje.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů ze Zlína bylo místo požáru ohledáno. Podle svědků a zaměstnanců byl do pece přidáván železný šrot, po jehož nasypání došlo k výbuchu v tavicí peci. Žhavá tavenina se dostala mimo pec a byla zachycena v bezpečnostní jímce. Tlaková vlna proletěla halou, zničila vzduchotechniku a vyrazila okna velína slévárny. Zvedl se mohutný oblak prachu, který se postupně usazoval.

Od žhavé taveniny vznikl požár, který zasáhl elektrické rozvodné skříně, elektrické rozvody pece a další technologie indukční pece. Požárem způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na nejméně 5 mil. Kč.

Předběžnou příčinou vzniku výbuchu a požáru byl vliv cizí látky, která se dostala do pece. Pravděpodobně mohlo jít o zbytky vody zachycené v železném šrotu. Po kontaktu s teplotou několika tun taveniny okolo 1 460 stupňů Celsia došlo k rozkladu vody a následnému výbuchu vodíku. Případ je nadále v šetření hasičů a další podrobné ohledání místa události bude možné provést až druhý den.

Dne 3. 3. 2007 se na místo znovu přijeli podívat vyšetřovatelé hasičů, kteří po dalším ohledání konstatovali, že příčinou události byla nepředpokládaná změna provozních parametrů v průběhu tavení. Při dosypávání železného šrotu se do pece dostala voda nebo mastnoty, které pronikly do taveniny a tam došlo k jejich rozkladu a prudkému nárůstu tlaku. Způsobené škody jsou zatím předběžné a není vyloučeno, že budou ještě daleko vyšší.

mjr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje

-wap-
Sdílet