Čtvrtek 21. listopadu 2019, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner: Nordex 970x150 Dafo OK

Středočeský kraj chce dát v příštím roce 20 milionů korun na program podpory dobrovolných hasičů v obcích a městech

Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák během návštěvy v operačním středisku Hasičské záchranné služby Středočeského kraje v Kladně velmi ocenil pomoc profesionálních hasičů během letošních povodní. Zároveň ale hejtman Řihák vyzdvihl i činnost a aktivity dobrovolných hasičů.

Při červnové povodni se opět ukázalo, jak nepostradatelní jsou dobrovolní hasiči zejména pro malé obce a města. Při řešení mimořádných událostí jsou jednotky sborů dobrovolných hasičů jednou z nejdůležitějších složek integrovaného záchranného systému (IZS).

I proto je pro náš kraj podpora dobrovolných hasičů součástí dlouhodobé krajské dotační politiky. Pro rok 2014 chceme rozjet nový dotační program, který bude určen přímo pro dobrovolné hasiče.

Program jsme pracovně nazvali Akce H a tento záměr již byl dne 8. srpna 2013 projednán a odsouhlasen Komisí Rady kraje pro bezpečnost a IZS.

informoval hejtman Středočeského kraje Josef Řihák

Cílem Akce H je podpořit svépomocné opravy a rekonstrukce hasičských zbrojnic obcí, včetně sociálního zázemí, určeného pro členy jednotky Sboru dobrovolných hasičů (SDH) obce.

Podpora je určena pro nákup stavebního a dalšího materiálu, pořízeného výhradně za účelem stavebních úprav a udržovacích prací provedených svépomocí u objektů hasičských zbrojnic sloužících pro garážování a provoz požární techniky a věcných prostředků jednotky SDH obce.

Když jezdím po obcích a městech Středočeského kraje, obvykle se zastavím i v hasičské zbrojnici. Všiml jsem si, že někde mají zbrojnice krásně opravené, jinde jsou v horším stavu. Až dosud se z dotačních programů Středočeského kraje podařilo opravit v průměru pět hasičských zbrojnic ročně.

Byl bych rád, kdyby na pomoc z nové dotace z Akce H dosáhlo mnohem více hasičských sborů. Tolik, abychom mohli v příštím roce počítat zrekonstruované sídla hasičů v obcích a městech počítat na desítky.


Po vydání Výzvy hejtmana pro podávání žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje pro rok 2014 budou moci obce, občanská sdružení a veřejně prospěšné organizace působící na poli požární ochrany žádat o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2014.

Podobně jako v minulých letech bude možné žádat pro rok 2014 dotaci v rámci tématického zadání na podporu obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek SDH a tématického zadání podpory občanských sdružení a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany. Na rozdíl od minulých let bude v rámci fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS vyhlášeno i nové tématické zadání na realizaci výše zmíněné Akce H.

V rámci tohoto tematického zadání budou obce mít možnost žádat o dotaci do výše 500 tisíc korun. Na rekonstrukce a opravy hasičských zbrojnic budu navrhovat vyčlenit pro rok 2014 z rozpočtu kraje finanční prostředky nejméně ve výši 20 až 30 milionů korun.

Očekávám, že nový program bude znamenat účinnou pomoc Středočeského kraje dobrovolným hasičům a že zároveň pomůže i ke stmelení lidí v menších obcích a městech. Vím, kolik práce dělají dobrovolní hasiči nezištně ve volném čase například při opravách a údržbě svěřené techniky.

Věřím, že nový dotační program Středočeského kraje bude dobrovolným hasičům ku prospěchu a povede i k podpoře společenské úlohy sborů na obcích.

doplnil hejtman Josef Řihák

Martin Poulíček
Odbor Kanceláře Hejtmana

Sdílet
Banner Partner & VIP: Pavliš a Hartmann 970x150 #1 Hadice bílá