Středa 5. srpna 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Fireport 970

Bojový řád 1/Ř: Řízení zásahu

Na místě zásahu řídí činnost jednotek velitel zásahu. Řízením zásahu se uskutečňují rozhodnutí velitele zásahu s cílem realizovat úkoly při

hašení požáru a záchranných a likvidačních pracích.

Řízení zásahu má stránku

  1. osobní; osobní stránku řízení představují velitelé všech stupňů a jejich osobní vlastnosti a odborné schopnosti,
  2. věcnou, kterou je
    • organizační struktura systému řízení (dále jen „struktura řízení“) a oblasti, kde takto řízení provádí (dále jen „úrovně řízení“),
    • způsob řízení (způsob komunikace s podřízenými, rozkazy, pokyny, povely),
    • prostředky řízení (předávání informací – radiostanicí, ústně, prostřednictvím pomocníků, porady, …).

Každá akutně nebezpečná situace vyžaduje od všech úrovní řízení okamžitou reakci ve formě rychlých rozhodnutí a přesných rozkazů. Tyto musí být v souladu s konečným cílem a záměrem velitele zásahu.

Celá struktura řízení zásahu musí velitele zásahu aktivně podporovat, informovat, připravovat rozhodnutí, plnit rozkazy, pokyny a povely, popř. je předávat podřízeným.

Pokud není na místě zásahu velitel zásahu složek IZS velitel jednotky s právem přednostního velení (např. je velitelem zásahu složek IZS příslušník Policie ČR) je velitel všech jednotek na místě zásahu (jako velitel složky IZS) označen vestou s nápisem „Hasiči – velitel“ .

Na místě zásahu jsou hasiči přímo podřízeni svým velitelům jednotek a jejich prostřednictvím veliteli úseku, veliteli sektoru a veliteli zásahu. Při nebezpečí z prodlení může hasičům vydat velitel úseku, sektoru nebo velitel zásahu rozkaz přímo. Na svého přímého nadřízeného se hasiči obrací s požadavky, informacemi a návrhy na řešení.

Pokud velitel s právem přednostního velení toto právo uplatní a převezme řízení zásahu, musí se odstupující velitel tomuto rozhodnutí podřídit a dále nesmí zasahovat novému veliteli zásahu do řízení zásahu.

Sdílet
Přiložené soubory
r.01 rizeni zasahu.pdf zobrazit online PDF 211 kB
Banner MIBAG_2012 OK