Sobota 2. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zasedal Český národní výbor CTIF

V úterý 20. 3. 2007 proběhlo v budově MV – GŘ HZS ČR pravidelné zasedání Českého národního výboru CTIF, který tvoří české zastoupení v Mezinárodním technickém výboru pro prevenci a hašení požárů (CTIF).

Při prvním zasedání výboru v tomto roce byla projednána a schválena výroční zpráva Výboru za rok 2006. Tématem jednání byla i XIV. Mezinárodní soutěž CTIF (hasičská olympiáda). Tuto významnou sportovní soutěž hasičů bude v roce 2009 hostit město Ostrava.

Příští zasedání Českého národního výboru CTIF se odehraje na podzim.

Vedle předsedy Českého národního výboru CTIF genmjr. Ing. Miroslava Štěpána se zasedání zúčastnili i představitelé jednotlivých členských organizací výboru.

Český národní výbor CTIF sdružuje zástupce státních úřadů, hasičských sdružení, spolků, vzdělávacích, výzkumných a jiných organizací, které v ČR působí na úseku požární ochrany. Výbor byl založen na ustavující schůzi dne 14. října 2004 a je součástí CTIF – Comité Technique International de Prévention et D´extinction du Feu (Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů).

Zřizovatelem Výboru je Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, které je také garantem plnění úkolů mezinárodní spolupráce a styků se zahraničím na úseku požární ochrany.

Členy Výboru jsou: MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota, Moravská hasičská jednota, Česká asociace hasičských důstojníků, Asociace velitelů HZS podniků, sdružení ČESKÝ HASIČ, Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Výzbrojna požární ochrany, a.s., THT, s.r.o.- Továrna hasící techniky, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství.

Mezi hlavní úkoly Výboru patří mj. reprezentace členství ČR v CTIF, zabezpečovaná volenými delegáty, zajišťování účasti ČR na mezinárodních soutěžích hasičů, na výstavách požární ochrany a na dalších akcích. Výbor dále zabezpečuje rozvoj mezinárodní vědeckotechnické spolupráce, zejména rozšiřováním vědecko-technických poznatků a praktických zkušeností z oblasti předcházení požárům, jejich hašení, záchrany osob a poskytování technické pomoci při přírodních katastrofách a jiných mimořádných událostech.

Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů (CTIF) je nejvýznamnější mezinárodní organizací působící na úseku požární ochrany. V současnosti sdružuje více než 40 evropských i mimoevropských států. Více informací na www.ctif.org .


kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

-wap-
Sdílet