Středa 5. srpna 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner ZHT OK

Bojový řád 5/Ř: Velitel jednotky na místě zásahu

Každá jednotka musí mít svého velitele, u skupiny musí být určen její velitel. Velitel jednotky řídí zásah jednotky a odpovídá za její činnost. Nemůže-li velitel jednotky vykonávat oprávnění a plnit své úkoly a povinnosti musí bezodkladně určit svého zástupce, kterému řízení jednotky předá.

Velitel jednotky

 1. ohlásí ihned veliteli zásahu příjezd jednotky a množství sil a prostředků jednotky,
 2. podává veliteli úseku či sektoru nebo, není-li úsek či sektor zřízen, tak veliteli zásahu průběžně informace o plnění úkolů a o situaci na místě zásahu; v případě bezprostředního ohrožení života osob je oprávněn změnit rozhodnutí nadřízeného,
 3. zpracovává dílčí zprávu o zásahu

Velitel jednotky má právo:

 1. požádat o osobní pomoc fyzickou osobu,
 2. požádat o věcnou pomoc fyzickou nebo právnickou osobu; zejména o dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci ke zdolání požáru nebo provedení záchranných prací,
 3. nařídit v souvislosti se zdoláváním požáru nebo při cvičení jednotky, aby se z místa zásahu vzdálily osoby, jejichž přítomnost není potřebná nebo aby se podřídily jiným omezením nutným k úspěšnému provedení zásahu,
 4. nařídit provedení nutných opatření směřujících k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru. O nařízených opatřeních neodkladně informuje orgán vykonávající státní požární dozor,
 5. velitel jednotky může odvolat z místa zásahu hasiče, který nemůže plnit nebo neplní svoje úkoly nebo jestliže mu neočekávané závažné okolnosti jejich plnění znemožní. O odvolání hasiče je povinen informovat velitele úseku či sektoru

nebo, není-li sektor zřízen, tak velitele zásahu,

 1. převzít řízení zásahu, pokud se jedná o velitele jednotky s právem přednostního velení

Před odjezdem z místa zásahu velitel jednotky

 1. osobně předá nadřízenému veliteli úseku nebo veliteli zásahu dílčí zprávu o zásahu nebo dohodne jiný způsob předání této zprávy,
 2. ohlásí veliteli zásahu odjezd z místa zásahu, následně odjezd oznámí i určenému operačnímu a informačnímu středisku,
 3. určí trasu jízdy z místa zásahu, pokud není jednotce tato trasa stanovená operačním a informačním střediskem.

.

.

Sdílet
Přiložené soubory
R.05 Velitel jednotky.pdf zobrazit online PDF 185 kB
Banner Partner: Nordex 970x150 Dafo OK