Neděle 3. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Odborná příprava členů JSDH

Dne 24. 3. 2007 proběhla v Libočanech u Žatce závěrečná část základní odborné přípravy velitelů a strojníků jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí kategorií JPO II, JPO III a JPO V.

Kurzy byly organizovány vždy v sobotu v měsících únoru a březnu na požárních stanicích Žatec, Louny a Podbořany tak, aby byl splněn celkový rozsah 40 hodin. Tuto sobotu proběhl společný praktický výcvik všech nových velitelů a strojníků, včetně ověření odborných znalostí. Výcvik byl zaměřen na základní taktické postupy v podmínkách reálného požáru bytového domu. V průběhu dne si všichni postupně procvičili postup při likvidaci požáru bytu a požáru sklepa. Hlavní důraz byl kladen na pohyb v zakouřeném prostředí, vyhledávání a záchranu osob a zejména na součinnost všech zasahujících družstev. Součástí výcviku byla i příprava vedení pro dálkovou dopravu vody z rybníka vzdáleného 300 m a základní postup provádění přetlakové ventilace. Za HZS celou akci zajišťovali velitelé všech tří požárních stanic územního odboru a směna C požární stanice Žatec. Vhodný objekt pro cvičení zajistil už druhý rok po sobě starosta obce Libočany, kterému patří velké poděkování.

Na závěr proběhlo ověření odborných znalostí formou písemného testu, který úspěšně napsalo všech 23 velitelů a strojníků. Na tomto základě jim budou vydána osvědčení o odborné způsobilosti pro zastávanou funkci.mjr. Ing. Petr Klíma, velitel stanice Žatec
npor. Václav Hančar, velitel stanice Podbořany

foto: ppor. Michal Hrdlička
HZS Ústeckého kraje územní odbor Žatec

-wap-
Sdílet