Středa 6. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Otevřeno nové operační středisko

Hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek spolu s náměstkem generálního ředitele HZS ČR plukovníkem Ing. Aloisem Sellnerem dnes (29. března) v Brně oficiálně uvedl do trvalého provozu nové krajské operační a informační středisko (KOPIS) HZS JMK.


Otevření objektu se zúčastnili představitelé složek Integrovaného záchranného systému, města Brna a další hosté.
Nové středisko vzniklo přestavbou objektu v Cihlářské ulici, který přímo navazuje na areál centrální požární stanice v Lidické ulici v Brně. Budova byla v uplynulých letech rekonstruována z bývalého učňovského objektu a vybavena nejmodernější technologií. Celkové náklady dosáhly téměř 50 milionů korun, z toho 15 miliony přispěl Jihomoravský kraj. Generálními dodavateli stavební části a technologií byly společnosti JAPEZ Vranovice a RCS Kladno.
Krajské operační a informační středisko HZS přijímá a vyhodnocuje volání na tísňové linky 112 a 150 a plní funkci koordinačního a informačního centra Integrovaného záchranného systému kraje. Zajišťuje plynulý tok informací z okresních operačních středisek územních odborů HZS na krajské středisko a odtud na operační středisko HZS ČR při generálním ředitelství HZS v Praze. Informace a údaje KOPIS současně předává ostatním složkám IZS v kraji a všem příslušným orgánům státní správy a samosprávy – od hejtmana Jihomoravského kraje po obce s rozšířenou působností a další instituce. Kromě výše uvedených úkolů plní KOPIS také funkci okresního operačního a informačního střediska HZS pro území krajského města a okresů Brno-venkov, Blansko a Vyškov: vysílá k zásahu jednotky požární ochrany, aktivizuje další složky IZS a koordinuje jejich součinnost v průběhu zásahu. Součástí moderního krajského centra je také obsluha systému vyrozumívání obyvatelstva v krizových situacích pomocí sirén a pracoviště pultu centrální ochrany pro systémy elektronické požární signalizace v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím.
Nové krajské středisko bylo uvedeno do zkušebního provozu na podzim 2006. Celá technologie je zcela nová a nahradila původní morálně i fyzicky zastaralé a nevyhovující zařízení. Jako první se do nových prostor v listopadu 2006 přestěhovalo pracoviště telefonního centra tísňového volání (TCTV) linky 112. Vzápětí se přestěhovalo také pracoviště operačních důstojníků.
Nový objekt je určen k řízení a koordinací zásahů požárních jednotek i složek IZS na území celého Jihomoravského kraje. Ve srovnáním s původním operačním střediskem proto počet pracovišť operačních důstojníků vzrostl ze tří na deset. Tento počet doplňuje šest pracovišť pro operátory TCTV linky 112. Do konce ledna 2007 byla do nového střediska v Cihlářské ulici přestěhována operační střediska HZS pro čtyři okresy (Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Vyškov). V průběhu roku 2007 se do brněnského objektu postupně přestěhují operační důstojníci ze zbývajících tří okresů kraje (Břeclav, Hodonín, Znojmo). Současné obsazení směny devíti operačními důstojníky a operátory tísňových linek 112 a 150 se tak rozšíří na 15 lidí.
Kromě pracovišť operačních důstojníků a operátorů tísňových linek jsou v novém objektu i pracoviště krizových štábů města Brna a Jihomoravského kraje. Operační a informační středisko je vybaveno také projekčním systémem umožňujícím velkoplošnou projekci důležitých dat a mapových podkladů. Tuto projekci lze sdílet s krizovými štáby a postupně bude propojena i s operačními a informačními středisky HZS ostatních krajů a generálního ředitelství HZS ČR.

por. Mgr. Jaroslav Haid, tiskový mluvčí HZS Jihomoravského kraje

-kaw-
Sdílet