Sobota 15. srpna 2020, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Eurofire termokamera

Bojový řád 7/Ř: Organizace místa zásahu

Místo zásahu je místo nasazení jednotek a dalších složek IZS a prostor předpokládaných účinků mimořádné události. Organizace místa zásahu spočívá ve vymezení charakteristických prostorů, zón a stanovišť podporující taktiku jednotek a řízení zásahu. Organizaci místa zásahu stanoví velitel zásahu

Místo zásahu se rozdělí podle situace z hlediska přijaté taktiky a řízení zásahu, při tom se vychází zejména z:

  1. druhu, rozsahu a šíření události,
  2. množství jednotek a dalších složek IZS přítomných na místě zásahu,
  3. organizační struktury systému řízení,
  4. nebezpečí na místě zásahu,
  5. dokumentace zdolávání požáru konkrétního objektu, popř. havarijního plánu,
  6. možností požární techniky a věcných prostředků.

Velitel zásahu musí sledovat v průběhu zásahu vývoj situace a v případě potřeby určenou organizaci místa zásahu měnit tak, aby odpovídala potřebám a reálné situaci na místě zásahu.

Sdílet
Přiložené soubory
R.07 Organizace zasahu.pdf zobrazit online PDF 180 kB
Banner Probo