Úterý 26. ledna 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Středočeští hasiči přijali své zahraniční kolegy z EU, přijeli odborníci z Francie, Německa i Portugalska

Středočeští hasiči se stali hostiteli v rámci programu Mechanismu Evropského společenství – výměna odborníků civilní ochrany. V týdnu od 14. do 20. října 2013 uspořádali program pro osmičlennou delegaci odborníků z Francie, Německa a Portugalska, jejímž obsahem byla výměna zkušeností a seznámení s integrovaným záchranným systémem ČR na všech úrovních řízení a koordinace záchranných a likvidačních prací.

Na lokální úrovni proběhly akce:

 • přijetí na berounské radnici u starostky města Beroun Ing. Šárky Endrlové,
 • prohlídka vybavení a ukázky zásahů na stanicích HZS SČK v Berouně a Hořovicích,
 • prohlídka vybavení na výjezdovém stanovišti Zdravotnické záchranné služby SČK v Berouně,
 • prohlídka vybavení dálničního oddělení Rudná Policie ČR doplněná návštěvou společného dispečerského pracoviště Policie ČR a ŘSD Rudná k řízení provozu v nových silničních tunelech Pražského okruhu,
 • prohlídka vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů města Králův Dvůr.

Na krajské úrovni proběhly akce:

 • přijetí u krajského ředitele HZS SČK plk. Ing. Miloslava Svatoše,
 • prohlídka krajského operačního a informačního střediska HZS SČK,
 • prohlídka vybavení stanice HZS SČK v Kladně,
 • prohlídka Školícího a rekreačního střediska HZS SČK Roučmídův Mlýn.

Na národní a mezinárodní úrovni proběhly akce:

 • setkání s národním výcvikovým koordinátorem v rámci Mechanismu Evropského společenství v oblasti civilní ochrany plk. Ing. Lenkou Rašovskou z MV-generálního ředitelství HZS ČR,
 • prohlídka operačního a informačního střediska MV-generálního ředitelství HZS ČR
 • v Praze,
 • prohlídka vybavení stanic HZS hl. m. Prahy č. 5 a 7 s vybavením a předurčeností pro mezikrajskou pomoc a pro zapojení do mezinárodních záchranných operací v rámci tzv. „Modulů civilní ochrany EU“,
 • prohlídka vybavení Záchranného útvaru HZS ČR – 3. roty ve Zbirohu včetně ukázek velkokapacitního čerpání a výcviku v zařízení simulujícím reálné podmínky požárů,
 • prohlídka Základny logistiky HZS ČR ve Zbirohu,
 • prohlídka Expozice požární ochrany se seznámením s historií požární ochrany v ČR.

Program setkání byl zahájen vzájemnou výměnou zkušeností formou přednášek všech delegací i hostitele na téma „Řízení a koordinace záchranných a likvidačních prací“ a byl doplněn dalšími prezentacemi a ukázkami v jednotlivých oblastech působnosti HZS ČR i tematických částech IZS. Závěrečná návštěva státních hradů Karlštejn a Křivoklát vytvořila mimo kulturní zážitek i prostor pro diskuzi o zvláštnostech požární ochrany v památkově chráněných objektech.

Závěrem je potřeba doplnit, že akce měla i další rozměr a hodnotu – volba odborníků byla provázána do dlouholetého družebního programu měst Beroun, Goslar ze SRN, Brzeg z Polska, Arcachone z Francie a Aveiro z Portugalska, která byla zahájena před více než dvaceti lety ještě za působnosti Hasičského záchranného sboru okresu Beroun.

plk. Ing. Tomáš Hradil
HZS Středočeského kraje
Sdílet