Úterý 27. července 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči z Olomouckého kraje nacvičovali na Paczkovském jezeře v Polsku zřízení štábu a sestavení norných stěn

Taktické cvičení s polskými kolegy nazvané „Kozielno 2013", které proběhlo na Paczkovském (čteno „Pačkovském“) jezeře v Polsku, ve čtvrtek 17. října 2013. Cvičení probíhalo formou prezentace ukázek činností při mimořádných událostech. Česká strana pomohla svou technikou se zřízením štábu a sestavením norné stěny pro zachycení nebezpečné látky.

Cílem bylo prakticky procvičit postupy zasahujících jednotek a zdokonalení spolupráce s jednotkami protipožární ochrany polské republiky a vodními záchranáři polské republiky. Prověřit možnost využití norných stěn při úniku NL na rozsáhlejší vodní ploše. A v neposlední řadě ověřit možnost týlového zabezpečení pomocí velitelsko-štábního kontejneru.

Sdílet