Pátek 22. září 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Kontroly na benzínkách

Přinášíme vám informace v souvislosti s dnešním požárem čerpací stanice v Kladně, týkající se loňské celorepublikové kontrolní akce HZS ČR, zaměřené na dodržování povinností a předpisů PO.

V loňském roce uskutečnil Hasičský záchranný sbor ČR celorepublikovou kontrolní akci v čerpacích stanicích pohonných hmot, zaměřenou na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně při činnostech provozovaných v tomto typu objektu. Během 1 980 provedených kontrol bylo zjištěno celkem 6 850 závad, což je v průměru 3,5 závady na 1 kontrolu. Zcela bez závad se obešlo 465 kontrol, tj. 23,5 %. Na základě výsledků kontrol bylo zahájeno 7 správních řízení, z nichž bylo již 6 ukončeno a byly uloženy pokuty v celkové výši 71 tis. Kč.

Zjištěné závady se týkaly např. nedostatků v zajištění pravidelných preventivních požárních prohlídek – 327 závad, dále v označování pracoviště a ostatních míst bezpečnostními značkami – 414 závad, v celkem 375 případech bylo zjištěno pochybení v zajištění správného množství, druhů a způsobu vybavení instalovaných požárně bezpečnostních zařízení, popř. nebyla zajištěna jejich přístupnost a provozuschopnost.

Ilustrační foto.

kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

-wap-
Sdílet