Pondělí 11. prosince 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požár v objektu restauračního zařízení v Loděnici

Jednotky HZS Středočeského kraje ze stanice Beroun s technikou CAS 25-IVECO, CAS32-T815 a VEA-Hyundai společně s jednotkou SDH obce Loděnice s technikou CAS K25-LIAZ zasahovaly 4. 4. 2007 ve 3:14 hodin u požáru dvoupodlažního víceúčelového objektu v obci Loděnici.
Objekt byl využíván jako restaurační zařízení, prodejna kuchyňských linek a byly zde i dvě bytové jednotky. Požár vznikl v prostoru výčepu a z důvodu absence požárně dělících konstrukcí se částečně rozšířil i do sousedící prodejny kuchyňských linek v prvním nadzemním podlaží, zakouřeno bylo rovněž druhé podlaží s bytovými jednotkami.

Jednotky po příjezdu na místo zásahu provedly bojové rozvinutí 2 vysokotlakými proudy
a k odvětrání objektu byl nasazen přetlakový ventilátor. Z prvního podlaží byla evakuována tlaková láhev s oxidem uhličitým a následně ochlazována. Ve druhém podlaží byl proveden násilný vstup do bytové jednotky, kde byla žena se 3 dětmi, předsíň této bytové jednotky byla zakouřena, naštěstí zplodiny hoření nepronikly přes další dveře dále do bytové jednotky. Uživatelé druhé bytové jednotky otevřeli vstupní dveře na klepání hasičů. Vzhledem ke skutečnosti, že se přetlakovým ventilátorem podařilo objekt rychle odvětrat a obyvatelům nehrozilo další nebezpečí, bylo po zjištění, že jsou všichni v pořádku, na základě vyhodnocení situace upuštěno od jejich evakuace.

Ačkoliv hořením plastů obsažených v běžném vybavení místností vznikaly velmi toxické zplodiny požáru, díky rychlému zásahu jednotek PO nedošlo ke zranění ani usmrcení osob – požár byl lokalizován do 7 minut po příjezdu jednotky na místo, likvidován necelou hodinu po ohlášení.

mjr. Ing. Tomáš Hradil
velitel stanice Beroun HZS Středočeského kraje
vrchní komisař

-kaw-
Sdílet