Neděle 5. prosince 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 8/Ř: Způsob komunikace na místě zásahu (rozkaz, pokyn, příkaz nebo povel)

Rozkaz, pokyn, příkaz nebo povel jsou řídící akty řízení zásahu, kterými každý velitel svým podřízeným sděluje své rozhodnutí k provedení určitého úkolu. Vydávat rozkazy, pokyny, příkazy a povely na místě zásahu je nejen oprávnění, ale i úkol každé úrovně řízení.

Hasiči na místě zásahu plní rozkazy a pokyny svých velitelů jednotek. Rozkazy se vydávají příslušníkům HZS ČR, pokyny zaměstnancům HZS podniků a členům jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků. Pokyny a příkazy se vydávají vedoucím složek IZS a k součinnosti povolaným právnickým a fyzickým osobám. Povel je rozkaz nebo pokyn v krátké formě, jehož slovní spojení je ustálené. Po vydání povelu následuje činnost, která je předem stanovena předpisy.

Rozkazy, pokyny, příkazy a povely se vydávají ústně nebo písemně v přímém kontaktu s podřízenými nebo prostřednictvím spojových prostředků zpravidla ústně. Nelze-li to učinit, používají se smluvené signály.

Sdílet
Přiložené soubory
R.08 Rozkaz.pdf zobrazit online PDF 182 kB