Úterý 26. ledna 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru je generálem, do hodnosti ho jmenoval prezident republiky

V pondělí dne 28. října 2013 při příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného Československa jmenoval prezident republiky Miloš Zeman generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR, plukovníka Ing. Drahoslava Rybu, do hodnosti brigádního generála.

Drahoslav Ryba se narodil roku 1962 a celou svojí profesní kariéru zasvětil požární ochraně. K profesionálním hasičům do Žďáru nad Sázavou nastoupil hned po skončení studií na Vysoké škole báňské. Za dobu své činnosti prošel celou řadou funkcí, od zástupce velitele požárního útvaru až po ředitele organizace, kterým se stal roku 1990. Od vzniku Hasičského záchranného sboru ČR v novém organizačním uspořádání 1. ledna 2001 se stal ředitelem HZS Kraje Vysočina.

Za jeho působení se mu podařilo vybudovat v kraji Vysočina akceschopný sbor. Mezi základní milníky jeho kariéry patří vybudování centrální stanice v Žďáře nad Sázavou. Pod jeho vedením zasahoval záchranný sbor u největší dopravní nehody ve střední Evropě dne 21. března 2008, kdy se na dálnici D1 srazilo více než 300 aut. Kraj Vysočina byl také prvním krajem v republice, který vybudoval Integrované operační středisko.

Od 1. prosince 2011 působí ve funkci generálního ředitele HZS ČR. Mezi jeho nejdůležitější úspěchy v této funkci patří bezesporu prosazení vícezdrojového financování bezpečnostního systému. Především pak zapojení pojišťoven do financování požární ochrany.

Zatímco podle služebního zákona, který nabyl účinnosti od 1. 1. 2007 se již nepovyšuje do vyšší služební hodnosti po odsloužení stanoveného počtu let v předcházející hodnosti, jak tomu bylo před rokem 2007, ale hodnostní označení je pevně spjato se služební hodností, tedy vykonávanou funkcí. Do hodnosti generálské může služebním zákonem stanovené služební funkcionáře jmenovat na návrh vlády pouze prezident republiky.

Drahoslav Ryba je v pořadí celkem třetím generálem Hasičského záchranného sboru. Před ním si povýšení z rukou prezidenta převzal bývalý generální ředitel Miroslav Štěpán a náměstek generálního ředitele pro prevenci a civilní nouzovou připravenost Miloš Svoboda.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
Sdílet