Úterý 19. ledna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Námětem taktického cvičení v Nemocnici Tábor byl požár, hasiči v dýchacích přístrojích evakuovali pacienty

Dvě osádky cisteren profesionálních hasičů ze stanice Tábor a cisterna dobrovolných hasičů města Tábor zasahovaly u požáru mikrovlnné trouby v kuchyňce gynekologického oddělení v táborské nemocnici. Požár, který vzniknul po zkratu na elektrické instalaci, ohrozil druhé nadzemní podlaží nemocnice. Došlo k zakouření celé chodby.

Takto vypadala výchozí situace taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému, které se konalo ve čtvrtek 17. října v odpoledních hodinách a které mělo za úkol prověřit připravenost a akceschopnost všech záchranných složek.

Po ohlášení požáru, které provedl personál nemocnice přesně dle platných požárních poplachových směrnic na recepci nemocnice a na Operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje, zahájili pracovníci nemocnice evakuaci osob z oddělení gynekologie na evakuační shromaždiště stanovené v evakuačním plánu. Zde a také na recepci nemocnice obdržel po příjezdu hasičů na místo velitel zásahu základní informace o požáru a počtu osob již evakuovaných a osob nacházejících se stále na oddělení.

Zásah jednotek HZS byl zahájen na základě získaných informací průzkumem vnitřku budovy. Po nalezení ohniska požáru nasadili zasahující hasiči na jeho likvidaci útočný proud vedený od cisterny, na odvětrání zakouřené chodby použili přetlakový ventilátor. Evakuaci osob jednotka HZS provedla za použití nosítek u čtyřech ležících pacientek evakuačním výtahem, třináct chodících pacientek bylo vyvedeno vnitřkem budovy po schodišti. Zásah hasičů byl veden v dýchacích přístrojích.

Spolupráce s Policií ČR probíhala v řízení provozu vozidel v místě zásahu a v zajišťování pořádku v prostoru přízemní haly, kde byli shromažďováni evakuovaní.

Cvičení složek IZS se zúčastnilo společně s personálem gynekologického oddělení devět příslušníků směny B táborské stanice, dále pak pět členů jednotky SDH obce Tábor a čtyři příslušníci Policie ČR. Součástí cvičení byla prezentace činnosti Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje územního odboru Tábor, která byla prováděna ve vstupní hale nemocnice.

Pozitivní skutečnosti, které cvičení ukázalo, byly především v dosažených časech. Cesta přes nově zrekonstruované Křižíkovo náměstí trvala jednotce HZS 6 minut. Vlastní evakuace 17 pacientek zabrala od příjezdu jednotky na místo 13 minut. Celá akce byla ukončena 30 minut po ohlášení na linku 112.

por. Ing. Vendula Matějů
tisková mluvčí
HZS Jihočeského kraje
Sdílet