Středa 6. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

KALENDÁR PODUJATÍ HaZZ

PREZÍDIUM HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORUKontaktná osoba: pplk. PhDr. Alena Bučeková,tel.02/48593429, 0915/847868, e-mail: kpsv@mvsr.vs.sk

„Likvidácia rozsiahlych lesných požiarov v ťažko dostupnom teréne a ochrana lesov pred požiarmi“ Medzinárodné takticko-ukážkové cvičenie spojené s medzinárodnou konferenciou. (Organizované v spolupráci s Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici a Technickou univerzitou vo Zvolene)

Dátum a miesto:
25. apríla 2007 – od 9,00 h konferencia, hotel Kaskády, Sielnica, okr. Zvolen
26. apríla 2007 – od 10,00 h taktické cvičenie (aj s tlačovou konferenciou), Vojenský výcvikový priestor Lešť pri Zvolene
Kontaktné osoby:
plk. Ing. Milan Ivanič, riaditeľ odboru operatívneho riadenia, tel.: 02/ 48593550
plk. Ing. Milan Belo-Caban, riaditeľ KR HaZZ v Banskej Bystrici, tel.: 048/4153922
pplk. PhDr. Alena Bučeková, hovorkyňa Prezídia HaZZ, tel.: 02/48593429
kpt. Ing. Miroslav Podhradský, hovorca KR HaZZ v Banskej Bystrici, tel.:048 / 4153 923


KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HaZZ v TRNAVE
Kontaktná osoba: mjr. Mgr. Ivan Peťko, tel.: 033/5920323


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede

Požiarno-taktické cvičenie v organizácii Pneumat International s.r.o. Dunajská Streda
Dátum: Prvá polovica apríla
Miesto: priestory spoločnosti Pneumat International s.r.o. Dunajská Streda
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Ladislav Sántha, tel.: 031/552–21–46 kl. 13

Exkurzie s prehliadkami priestorov a techniky na hasičských staniciach v Dunajskej Strede, v Šamoríne a vo Veľkom Mederi
Dátum: podľa požiadaviek školských a predškolských zariadení.
Miesto: HS HaZZ v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, Dunajská Streda
HS HaZZ v Šamoríne, Požiarnická 2, Šamorín
HS HaZZ vo Veľkom Mederi, Bratislavská 1609/31, Veľký Meder
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Ladislav Sántha, tel.: 031/552–21–46 kl. 13


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Piešťanoch

Exkurzie s prehliadkami priestorov a techniky na hasičských staniciach v Piešťanoch a v Hlohovci
Dátum: podľa požiadaviek školských a predškolských zariadení.
Miesto: HS HaZZ v Piešťanoch, Dopravná 1, Piešťany
HS HaZZ v Hlohovci, Šafárikova 26, Hlohovec
Kontaktná osoba: kpt. Ing. Peter Macek, tel.: 033/7761168


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Senici:

Taktické cvičenie so zameraním na likvidáciu následkov dopravnej nehody
Dátum: 27. apríla 2007
Miesto: bude určené dodatočne
Kontaktná osoba: mjr. Miroslav Dzura, tel.: 034/6512228

Exkurzie s prehliadkami priestorov a techniky na hasičských staniciach v Senici a v Kútoch
Termín: podľa požiadaviek školských a predškolských zariadení
Kontaktná osoba: mjr. Miroslav Dzura, tel.: 034/6512228


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Skalici

Medzinárodný futbalový turnaj za účasti družstiev hasičov z Břeclavi, Hodonína, Holíča a Senice
Dátum: 13. apríla 2007
Miesto: Športová hala v Holíči na Kollárovej ulici
Kontaktná osoba: plk. Ing. Ondrej Hurbanis, tel.: 034/6684512

Exkurzie s prehliadkami priestorov a techniky na hasičskej stanici v Skalici, so sídlom v Holíči
Dátum: podľa požiadaviek školských a predškolských zariadení
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Skalici, so sídlom v Holíči, Štúrova 1, Holíč
Kontaktná osoba: plk. Ing. Ondrej Hurbanis, tel.: 034/6684512


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trnave

Exkurzie s prehliadkami priestorov a techniky na hasičskej stanici v Trnave
Dátum: podľa požiadaviek školských a predškolských zariadení
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Trnave, Rybníková 9, Trnava
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Marián Duran, tel.: 033/5511336Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne
npor. Ing. Marián Petrík, tel.: 032/7441451, 0918/636986


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne

Miestna súťaž v hasičskom športe.

Dátum: 11.-13. 4. 2007
Miesto: priestory hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom a na futbalovom štadióne FK Dubnica nad Váhom,
Kontaktná osoba: mjr. Milan Trnka – č. tel.: 042/ 44 22 222

Miestna súťaž v hasičskom športe
Dátum: 16.-18.04.2007
Miesto: priestory hasičskej stanice v Trenčíne a na futbalovom štadióne AS Trenčín,
Kontaktná osoba: pplk. Jozef Minárik – č. tel.: 032/ 65 28 228, fax: 032/ 65 22 244

Taktické cvičenie zamerané na likvidáciu následkov dopravnej nehody a prečerpávanie horľavých kvapalín z havarovanej cisterny na odstavnej ploche.
Dátum: 2. polovica apríla 2007
Miesto: Veľké Bierovce
Kontaktná osoba: pplk. Jozef Minárik – č. tel.: 032/ 65 28 228, fax: 032/ 65 22 244

Zabezpečovanie exkurzií na Hasičských staniciach v Trenčíne a v Dubnici nad Váhom pre deti predškolských zariadení, základných a stredných škôl.
Dátum: priebežne podľa požiadaviek
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Trenčíne a v Dubnici nad Váhom,
Kontaktné osoby: HS HaZZ v Trenčíne – pplk. Jozef Minárik, tel.: 032/6528228
HS HaZZ v Dubnici nad Váhom – mjr. Milan Trnka, tel.: 042/4422222

Ukážky hasičskej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany na obciach pri príležitosti jubilejných výročí založenia Dobrovoľných hasičských zborov.
Dátum: na základe vyžiadania Obecných úradov
Miesto: na základe vyžiadania Obecných úradov
Kontaktné osoby: HS HaZZ v Trenčíne – pplk. Jozef Minárik, tel.: 032/6528228
HS HaZZ v Dubnici nad Váhom – mjr. Milan Trnka, tel.: 042/4422222


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Novom Meste nad Váhom

Exkurzie na hasičských staniciach pre deti predškolských zariadení, základných a stredných škôl
Dátum: priebežne podľa požiadaviek
Miesto: hasičské stanice HaZZ v Novom Meste nad Váhom a v Myjave,
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Karol Prno, tel.: 0908/794009, 032/7718800

Ukážky hasičskej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany v obciach pri príležitosti jubilejných výročí založenia Dobrovoľných hasičských zborov.
Dátum: na základe vyžiadania Obecných úradov
Miesto: na základe vyžiadania Obecných úradov
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Karol Prno, tel.: 0908/794009, 032/7718800


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Bánovciach nad Bebravou

Zabezpečovanie exkurzií na hasičskej stanici pre deti predškolských zariadení, základných a stredných škôl.
Dátum: priebežne podľa požiadaviek
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Bánovciach nad Bebravou,
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Viliam Šípka, tel.: 038/7602222

Ukážky hasičskej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany v obciach pri príležitosti jubilejných výročí založenia Dobrovoľných hasičských zborov.
Dátum: na základe vyžiadania Obecných úradov
Miesto: na základe vyžiadania Obecných úradov
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Viliam Šípka, tel. 038/7602222


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prievidzi

Zabezpečenie výpomoci pri organizovaní podujatia „Deň pre rodinu“ (organizuje Mestský úrad v Handlovej)
Dátum: 30.04. 2007
Miesto: námestie v Handlovej,
Kontaktná osoba npor. Ing. Jozef Tínes, tel.: 046/5183338

Zabezpečovanie exkurzií na hasičskej stanici pre deti predškolských zariadení, základných a stredných škôl.
Dátum: priebežne podľa požiadaviek
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Prievidzi, Vápenická 4
hasičská stanica HaZZ v Handlovej, Partizánska 37
Kontaktné osoby:
HS HaZZ v Prievidzi – kpt. Ľubomír Bašo, tel.: 046/5183330
HS HaZZ v Handlovej – npor. Ing. Jozef Tínes, tel.: 046/5183338

Ukážky hasičskej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany v obciach pri príležitosti jubilejných výročí založenia Dobrovoľných hasičských zborov.
Dátum: na základe vyžiadania Obecných úradov
Miesto: na základe vyžiadania Obecných úradov
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Igor Šenítko – č. tel.: 046/ 51 83 323, fax: 046/ 54 22 911


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Partizánskom

Zabezpečovanie exkurzií na hasičskej stanici pre deti predškolských zariadení, základných a stredných škôl.
Dátum: priebežne podľa požiadaviek
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Partizánskom, Nitrianska cesta 1483/80
Kontaktná osoba mjr. Ing. Otmar Mruškovič, tel.: 038/7490949

Ukážky hasičskej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany v obciach pri príležitosti jubilejných výročí založenia Dobrovoľných hasičských zborov.
Dátum: na základe vyžiadania Obecných úradov
Miesto: na základe vyžiadania Obecných úradov
Kontaktná osoba: mjr. Ing. Otmar Mruškovič, tel.: 038/7490949


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Považskej Bystrici

Zabezpečovanie exkurzií na hasičskej stanici pre deti predškolských zariadení, základných a stredných škôl.
Dátum: priebežne podľa požiadaviek
Miesto: hasičská stanica HaZZ v Považskej Bystrici, Kmeťova 9/46
hasičská stanica HaZZ v Púchove, Nimnická cesta 20
Kontaktné osoby: HS HaZZ v Považskej Bystrici: velitelia zmien – tel.: 042/4305916
HS HaZZ v Púchove: velitelia zmien – tel.: 042/4634521

Ukážky hasičskej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany v obciach pri príležitosti jubilejných výročí založenia Dobrovoľných hasičských zborov.
Dátum: na základe vyžiadania Obecných úradov
Miesto: na základe vyžiadania Obecných úradov
Kontaktné osoby: HS HaZZ v Považskej Bystrici: velitelia zmien – tel.: 042/4305916
HS HaZZ v Púchove: velitelia zmien – tel.: 042/4634521


Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline
Kontaktná osoba mjr. Bc. Marián Škola, tel.: 041/7072233


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Čadci

Exkurzia a ukážka hasičskej techniky pre deti materských a základných škôl
Dátum: 14. až 17. týždeň 2007
Kontaktná osoba: kpt. Mgr. Jakubík, tel.: 041/4312330


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dolnom Kubíne

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Hasiči očami detí“ spojené s výstavou najlepších prác
Dátum: do 30. 4. 2007
Miesto: Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dolnom Kubíne, Matuškova 1636/13
Kontaktná osoba: pplk. Harkabuzík 043/5812322

Tlačová beseda s témou „Ochrana lesov pred požiarmi, požiarovosť, výsledky štátneho požiarneho dozoru“
Dátum: do 15. 4. 2007
Miesto: Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dolnom Kubíne, Matuškova 1636/13
Kontaktná osoba: pplk. Harkabuzík 043/5812322


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši

Stolnotenisový turnaj profesionálnych hasičov
Dátum: 13. 4. 2007
Miesto: Budova Okresného riaditeľstva HaZZ v Liptovskom Mikuláši, Nám. osloboditeľov 1
Kontaktná osoba: npor. Ferenceyová, tel: 044/5472430


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Martine

Exkurzia a ukážka hasičskej techniky pre deti materských a základných škôl
Dátum:15. až 17. týždeň 2007
Miesto: Hasičská stanica HaZZ v Martine, Viliama Žingora 30
Hasičská stanica HaZZ v Turčianskych Tepliciach, Kollárova 18
Kontaktná osoba: pplk.Ing. Javorek 043/4223737


Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline

Exkurzia a ukážka hasičskej techniky pre deti materských a základných škôl
Dátum: priebežne
Miesto: Hasičská stanica HaZZ v Žiline, Nám. Požiarnikov 1
Hasičská stanica HaZZ v Rajci, Hollého 205/53
Hasičská stanica HaZZ v Terchovej, A.F. Kollára 177
Hasičská stanica HaZZ v Bytči, Hlinická cesta 403/16
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Belohorec, tel: 041/7072330

Beseda so žiakmi na tému: „ochrana lesov a požiarovosť“
Dátum: 11. 4. 2007
Miesto: ZŠ Hliny V, Žilina
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Belohorec, mjr. Šimko, tel.: 041/7072330

Beseda so žiakmi na tému: „ochrana lesov a požiarovosť“
Dátum: 25. 4. 2007
Miesto: ZŠ sv. Gorazda, Žilina
Kontaktná osoba: pplk. Ing. Belohorec, mjr. Šimko, tel.: 041/7072330

-kaw-
Sdílet