Pondělí 2. srpna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči v Moravskoslezském kraji vyvěsí do autobusů letáky varující před rizikem plynů a požárů v domácnostech

Více než 1300 dobře viditelných letáků A4, upozorňujících na nebezpečí plynů v domácnostech, nechají vyvěsit hasiči v Moravskoslezském kraji do vozidel městské i dálkové veřejné dopravy, především do autobusů. Vyvěšeny zde budou, ve spolupráci s největšími dopravci, zdarma po celý měsíc listopad. Týká se to i tramvají, trolejbusů a autobusů městské hromadné dopravy v Ostravě. Důležitou informací na nich je, že vedle známých a využívaných hlásičů požárů existují i velmi účinné detektory plynů.

Do této akce v rámci dlouhodobé kampaně hasičů se zapojily dopravní firmy Arriva, 3ČSAD, TQM, Technické služby Nový Jičín, Dopravní podnik Opava a Dopravní podnik Ostrava.

Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) zahájila letos v létě ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem (HZS) Moravskoslezského kraje, HZS Olomouckého kraje a HZS Zlínského kraje dlouhodobou kampaň, varující před stále více hrozícím nebezpečím úniku zemního plynu a dalších plynných látek, například úniku propan-butanu a vzniku oxidu uhelnatého v domácnostech. Působit bude například letáky či podrobnými informacemi na svém webu, doplňovanými o stanoviska nejrůznějších odborníků.

HZS Moravskoslezského kraje připravuje na úterý 5. listopadu 2013 dopolední seminář pro velké vlastníky bytových domů a stavební bytová družstva v kraji seminář, zaměřený právě na problematiku ochrany domácností před nebezpečnými plyny. Své zkušenosti s touto problematikou zde předají kolegům i zástupci společnosti RPG jako největšího vlastníka bytů v Moravskoslez­ském kraji.

Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí zranění i usmrcení osob po možných výbuších zemního plynu v domácnostech. V živé paměti máme poslední dvě „velké“ události – v únoru 2013 ve Frenštátu pod Radhoštěm, o dva měsíce později v Praze, které si vyžádaly několik mrtvých a zraněných osob. Po zahájení kampaně ještě výbuch plynu „úřadoval“ (letos v září) na bytovém domě v Havířově-Šumbarku. Tam se obešel shodou okolností bez zranění, ale také s velkou materiální škodou.

Časté jsou dnes také otravy zplodinami při nedokonalém spalování (například karmy v koupelnách apod.). Kampaň je také reakcí na obavy občanů z celé ČR, kteří stále častěji volají na tísňovou linku hasičů s upozorněním, že v okolí svého bytu či bydliště cítí plyn.

Statistika posledních šesti let hovoří o nebezpečí a důležitosti nepodceňování negativní „role“ plynných látek v domácnostech jasně. Počet mimořádných událostí (únik nebezpečných plynů) stále roste, stejně tak jako počet zachráněných a evakuovaných osob.

Z výše uvedeného grafu (v odkazu) vyplývá, že počet osob usmrcených v důsledku otravy nebezpečným plynem není tak alarmující jako např. počet úmrtí při požárech (2008–2013: 25 osob, zraněných 389 osob). Je třeba ovšem brát ohled na vysoké riziko, které při úniku nebezpečného plynu hrozí, především výbuch s následným požárem. Hasiči v ČR vyjíždějí k událostem s únikem nebezpečného plynu v průměru jednou denně!

Varovné letáky jsou k dispozici ke stažení a volnému využití (vytištění) různými subjekty i jednotlivci (obcemi, bytovými družstvy, hasičskými preventisty apod…) na webu asociace.

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet
Přiložené soubory
1final-NPvD_leták-A4.pdf zobrazit online PDF 158 kB
2final-DNP_leták-DL.pdf zobrazit online PDF 197 kB
3final-AHP_leták-DL.pdf zobrazit online PDF 213 kB
4final-AHP_leták-A4.pdf zobrazit online PDF 150 kB